برچسب: سرمایه‌داری

ذهن و بازار

اندیشیدن در «بازار»، یک مرور همدلانه

چگونه ایده سرمایه‌داری در اندیشه غربی تکوین و تکامل یافته است؟ جری مولر نویسنده کتاب «ذهن و بازار» تاریخچه‌ای فراهم کرده است برای پاسخ به این سوال. کتاب رویکردی تاریخی نسبت به این مساله دارد و با توجه به اینکه در بازار کتاب ایران اکثراً کتاب‌هایی با منظر چپ‌گرایانه درباره موضوع سرمایه‌داری منتشر شده‌اند، «ذهن و بازار»، نسبت به منابع موجود در ایران، چشم‌انداز جدیدی ارائه می‌دهد.

حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد

اقتصاددان: فیلسوف یا دانشمند؟

یانیس واروفاکیس، اقتصاددان و وزیر پیشین اقتصاد یونان در مقام استاد اقتصاد همواره بر این عقیده است که اگر نتواند اقتصاد را به زبانی که برای جوانان قابل درک باشد بیان کند، در واقع چیزی از اقتصاد نمی‌‌داند. او در مقدمه‌‌ی حرف‌هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد می‌گوید که به مرور زمان درباره‌‌ی اقتصاد این‌‌طور نتیجه گرفته که هرچه الگوهای اقتصادی علمی‌‌تر می‌‌شوند ارتباط کم‌تری با واقعیت جهان پیدا می‌‌کنند؛ و این درست برعکس چیزی است که در فیزیک یا دیگر علوم اتفاق می‌‌افتد.

پیامبران جدید سرمایه

قصه‌گویی در عصر جدید سرمایه‌داری

«پیامبران جدید سرمایه» کتابی است در نقد سرمایه‌داری که در آن نویسنده به سراغ افراد قدرتمندی مثل شریل سندبرگ، جان مککی، اپرا وینفری و بیل و ملیندا گیتس رفته که هرکدام برای بیرون رفتن از وضعیت فعلی جهان و معضلاتش راه‌حل‌هایی را ارائه کرده‌اند. اشاف با خونسردی و بدون استفاده از ادبیات پوپولیستی و هیجانی و با انتخاب مثال‌های ملموس به خوبی توانسته است تناقض موجود در سیستم سرمایه‌داری را نشان بدهد.

تبر

تبر، روایت یک سرنوشت مشترک

در روایت نویسنده از جنایت‌های شخصیت اول داستان، اتفاقا هیچ نقطه تاریک، مبهم یا معماگونه‌ای نظیر آثار کلاسیک نمی‌بینیم. همه چیز مشخص است، قاتل، انگیزه و قربانی. چیزی که اثر دانلد ادوین وست لیک را به اثری مورد توجه تبدیل می‌کند، منطق راوی در توجیه جنایت‌هایش و نسبت آن با تجربه‌ی یک فرد متعلق به طبقه متوسط جامعه است.

ذهن و بازار

اندیشیدن در «بازار»، یک مرور همدلانه

چگونه ایده سرمایه‌داری در اندیشه غربی تکوین و تکامل یافته است؟ جری مولر نویسنده کتاب «ذهن و بازار» تاریخچه‌ای فراهم کرده است برای پاسخ به این سوال. کتاب رویکردی تاریخی نسبت به این مساله دارد و با توجه به اینکه در بازار کتاب ایران اکثراً کتاب‌هایی با منظر چپ‌گرایانه درباره موضوع سرمایه‌داری منتشر شده‌اند، «ذهن و بازار»، نسبت به منابع موجود در ایران، چشم‌انداز جدیدی ارائه می‌دهد.

حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد

اقتصاددان: فیلسوف یا دانشمند؟

یانیس واروفاکیس، اقتصاددان و وزیر پیشین اقتصاد یونان در مقام استاد اقتصاد همواره بر این عقیده است که اگر نتواند اقتصاد را به زبانی که برای جوانان قابل درک باشد بیان کند، در واقع چیزی از اقتصاد نمی‌‌داند. او در مقدمه‌‌ی حرف‌هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد می‌گوید که به مرور زمان درباره‌‌ی اقتصاد این‌‌طور نتیجه گرفته که هرچه الگوهای اقتصادی علمی‌‌تر می‌‌شوند ارتباط کم‌تری با واقعیت جهان پیدا می‌‌کنند؛ و این درست برعکس چیزی است که در فیزیک یا دیگر علوم اتفاق می‌‌افتد.

پیامبران جدید سرمایه

قصه‌گویی در عصر جدید سرمایه‌داری

«پیامبران جدید سرمایه» کتابی است در نقد سرمایه‌داری که در آن نویسنده به سراغ افراد قدرتمندی مثل شریل سندبرگ، جان مککی، اپرا وینفری و بیل و ملیندا گیتس رفته که هرکدام برای بیرون رفتن از وضعیت فعلی جهان و معضلاتش راه‌حل‌هایی را ارائه کرده‌اند. اشاف با خونسردی و بدون استفاده از ادبیات پوپولیستی و هیجانی و با انتخاب مثال‌های ملموس به خوبی توانسته است تناقض موجود در سیستم سرمایه‌داری را نشان بدهد.

تبر

تبر، روایت یک سرنوشت مشترک

در روایت نویسنده از جنایت‌های شخصیت اول داستان، اتفاقا هیچ نقطه تاریک، مبهم یا معماگونه‌ای نظیر آثار کلاسیک نمی‌بینیم. همه چیز مشخص است، قاتل، انگیزه و قربانی. چیزی که اثر دانلد ادوین وست لیک را به اثری مورد توجه تبدیل می‌کند، منطق راوی در توجیه جنایت‌هایش و نسبت آن با تجربه‌ی یک فرد متعلق به طبقه متوسط جامعه است.