برچسب: سرانه مطالعه

مطالعه

رابطه مطالعه با اقتصاد خانواده

باربران حمل اثاث منزل همیشه از سنگینی کتاب شکایت دارند. آن‌ها می‌گویند اگر کتاب را خوانده‌ای دیگر چرا آن را با خودت می‌بری، کتابت را به دیگران بده تا آن‌ها هم بخوانند. اگر هم تا به‌ حال نخوانده‌ای،  مِن بعد هم نمی‌خوانی پس بار اضافه نیار. ناشران هم می‌گویند وضع اقتصاد نشر خراب است و کسی کتاب نمی‌خرد. اگر سرانه مطالعه در کشوری بالا برود چه سودی خواهد داشت؟ در این یادداشت عباس یزدی با بیانی گاه طنزآمیز به پاسخ این سوال فکر کرده است.

مطالعه

رابطه مطالعه با اقتصاد خانواده

باربران حمل اثاث منزل همیشه از سنگینی کتاب شکایت دارند. آن‌ها می‌گویند اگر کتاب را خوانده‌ای دیگر چرا آن را با خودت می‌بری، کتابت را به دیگران بده تا آن‌ها هم بخوانند. اگر هم تا به‌ حال نخوانده‌ای،  مِن بعد هم نمی‌خوانی پس بار اضافه نیار. ناشران هم می‌گویند وضع اقتصاد نشر خراب است و کسی کتاب نمی‌خرد. اگر سرانه مطالعه در کشوری بالا برود چه سودی خواهد داشت؟ در این یادداشت عباس یزدی با بیانی گاه طنزآمیز به پاسخ این سوال فکر کرده است.