سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: سبک زندگی

2-حیوان انسان طبیعت موبایل

حیوان، انسان، طبیعت؛ گزینه صحیح را علامت بزنید!

انسان سال‌ها همه چیز را از منظر خود دید، گویا انگار او مرکز عالم است و فلسفه‌ی وجود بقیه موجودات تنها خدمت به انسان است. خیلی طول کشید تا انسان به شک افتاد که چه‌بسا سایر موجودات طبیعت دلایل وجودی غیر از خدمت به انسان داشته باشند. هر چقدر مدرنیته بیشتر پیش رفت، شک انسان بیشتر شد اما با فاصله گرفتن از طبیعت، غرور و اعتماد به نفس انسان برای چیرگی بر طبیعت هم بیشتر شد. اکنون انسان با ابر بحران‌هایی همچون تغییرات اقلیمی، مصرف گرایی افراطی و … که برای خود ساخته، در لبه تصمیم‌گیری برای تغییر نگرش رادیکال برای سایر موجودات و طبیعت ایستاده است. حقوق حیوانات چیست؟ و با طبیعت باید چگونه رفتار کرد؟

میانسالی

میانسالی

میانسالی می‌تواند یک بحران باشد. این مساله شاید برای خیلی از آدم‌ها تجربه شده باشد اما کریستوفر همیلتن

ایکیگای

ایکیگای

اگر بخواهیم ایکیگای را به زبان ساده معنی کنیم، دلیلی است که هر کس بخاطر آن صبح‌ها از

هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن

کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» درباره نود و نه خطای شناختی در هنگام اندیشیدن است که هرکدام را در

خودشناسی

خودشناسی

«خودشناسی» از آلن دو باتن از سری کتاب‌های مدرسه زندگی است که مهارت‌های روانی برای بهبود زندگی را

2-حیوان انسان طبیعت موبایل

حیوان، انسان، طبیعت؛ گزینه صحیح را علامت بزنید!

انسان سال‌ها همه چیز را از منظر خود دید، گویا انگار او مرکز عالم است و فلسفه‌ی وجود بقیه موجودات تنها خدمت به انسان است. خیلی طول کشید تا انسان به شک افتاد که چه‌بسا سایر موجودات طبیعت دلایل وجودی غیر از خدمت به انسان داشته باشند. هر چقدر مدرنیته بیشتر پیش رفت، شک انسان بیشتر شد اما با فاصله گرفتن از طبیعت، غرور و اعتماد به نفس انسان برای چیرگی بر طبیعت هم بیشتر شد. اکنون انسان با ابر بحران‌هایی همچون تغییرات اقلیمی، مصرف گرایی افراطی و … که برای خود ساخته، در لبه تصمیم‌گیری برای تغییر نگرش رادیکال برای سایر موجودات و طبیعت ایستاده است. حقوق حیوانات چیست؟ و با طبیعت باید چگونه رفتار کرد؟

میانسالی

میانسالی

میانسالی می‌تواند یک بحران باشد. این مساله شاید برای خیلی از آدم‌ها تجربه شده باشد اما کریستوفر همیلتن

ایکیگای

ایکیگای

اگر بخواهیم ایکیگای را به زبان ساده معنی کنیم، دلیلی است که هر کس بخاطر آن صبح‌ها از

هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن

کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» درباره نود و نه خطای شناختی در هنگام اندیشیدن است که هرکدام را در

خودشناسی

خودشناسی

«خودشناسی» از آلن دو باتن از سری کتاب‌های مدرسه زندگی است که مهارت‌های روانی برای بهبود زندگی را