سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: سام یس زندی

خانم اسمیلا و حس برف

برنده‌ی سوم مسابقه‌ی نقد و معرفی کتاب وینش خانم «معصومه فرید» است که درباره‌ی کتاب «خانم اسمیلا و حس برف» نوشته است. ایسایاس، پسربچه‌ی شش ساله‌ی گرینلندی و تنها دوست اسمیلا، از پشت‌بامی سقوط می‌کند و جان می‌دهد. پلیس دانمارک آن را مرگی تصادفی تلقی می‌کند، اما اسمیلا با شناختی که از برف و یخ دارد رد پای کودک را شناسایی می‌کند.  کتاب را سام‌گیس زندی با نشر نو به فارسی منتشر کرده و در سال ۱۳۹۴ روانه‌ی بازار کرده است. نوشته‌ی خانم فرید را در زیر بخوانید.

خانم اسمیلا و حس برف

برنده‌ی سوم مسابقه‌ی نقد و معرفی کتاب وینش خانم «معصومه فرید» است که درباره‌ی کتاب «خانم اسمیلا و حس برف» نوشته است. ایسایاس، پسربچه‌ی شش ساله‌ی گرینلندی و تنها دوست اسمیلا، از پشت‌بامی سقوط می‌کند و جان می‌دهد. پلیس دانمارک آن را مرگی تصادفی تلقی می‌کند، اما اسمیلا با شناختی که از برف و یخ دارد رد پای کودک را شناسایی می‌کند.  کتاب را سام‌گیس زندی با نشر نو به فارسی منتشر کرده و در سال ۱۳۹۴ روانه‌ی بازار کرده است. نوشته‌ی خانم فرید را در زیر بخوانید.