وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: ساعدی

شب نشینی باشکوه

شب نشینی با شکوه

شاید شب‌نشینی با شکوه بهترین کتاب غلامحسین ساعدی نباشد اما بی‌تردید یکی از بهترین آثار ایرانی است که

فراز و فرود غلامحسین ساعدی

دهه چهل شمسی عصر غول‌های ادبی است. ساعدی یکی از این‌هاست، در کنار شاملو، گلستان، فروغ فرخزاد، اخوان و احمد محمود و چند نام دیگر. آثار این چهره‌های ادبی از صافی زمان گذشته است اما هر نسلی نیز مواجهه خاص خود را با این آثار دارد. به این معناست که برگشت و بازخوانی و بازاندیشی این آثار هم مهم است و هم اجتناب‌ناپذیر. از طرفی سایه‌ی تاریخ، بر چرخیدن آن تیزی تند نقادی سنگینی می‌کند و از این رو است که بیشتر شناخت‌نامه‌ها در مورد نویسندگان بزرگ، ناخواسته حتی، یا به ستایش‌نامه‌ای کم اهمیت تبدیل می‌شوند.

چهار برش از یک زندگی پرماجرا

واهمه‌های بی‌نام و نشان، عزاداران بیل، چوب به دست‌های ورزیل، آی باکلاه آی بی‌کلاه و بسیاری داستان و نمایشنامه دیگر، از آثار غلامحسین ساعدی هستند. ساعدی در نمایشنامه‌نویسی از نام‌های بزرگ آن دهه است. در داستان‌نویسی شکوفای دهه چهل هم. ساعدی زندگی پرماجرایی هم داشت. زندگی‌ای که از تبریز آغاز شد و در پاریس به پایان رسید و از زندان و مبارزه تا دوره‌های تبعید را در خود داشت.

شناخت‌نامه‌ی غلامحسین ساعدی

جنگلِ هول و هراس

کورش اسدی در شناخت‌نامه‌ی غلامحسین ساعدی تلاش می‌کند علاوه بر بررسی آثار ساعدی، به چند سوال مشخص درباره ساعدی پاسخ دهد: چرا ساعدی دهه پنجاه نسبت به ساعدی دهه چهل، خالق آثار ضعیفی است؟ نقطه‌ی اوج کارنامه‌ی ساعدی کجا است؟ و چرا ساعدی رمان‌نویس خوبی نبود؟

ساعدی

پراکنده‌ها و از یادرفته‌ها

مجموعه‌ای از منتشرنشده‌های غلامحسین ساعدی در سه مجلد «محال ممکن»، «در سراچه دباغان» و «محاکمه‌ی میرزارضای کرمانی» به بازار کتاب عرضه شده‌اند. این کتاب‌ها تا به حال کجا بوده‌اند؟ آیا دریچه جدیدی به شناخت کتاب‌خوان ایرانی از ساعدی می‌گشایند؟ و این‌که آیا به عنوان پیشنهادی برای «ساعدی‌خوانی» مناسبند؟

شب نشینی باشکوه

شب نشینی با شکوه

شاید شب‌نشینی با شکوه بهترین کتاب غلامحسین ساعدی نباشد اما بی‌تردید یکی از بهترین آثار ایرانی است که

فراز و فرود غلامحسین ساعدی

دهه چهل شمسی عصر غول‌های ادبی است. ساعدی یکی از این‌هاست، در کنار شاملو، گلستان، فروغ فرخزاد، اخوان و احمد محمود و چند نام دیگر. آثار این چهره‌های ادبی از صافی زمان گذشته است اما هر نسلی نیز مواجهه خاص خود را با این آثار دارد. به این معناست که برگشت و بازخوانی و بازاندیشی این آثار هم مهم است و هم اجتناب‌ناپذیر. از طرفی سایه‌ی تاریخ، بر چرخیدن آن تیزی تند نقادی سنگینی می‌کند و از این رو است که بیشتر شناخت‌نامه‌ها در مورد نویسندگان بزرگ، ناخواسته حتی، یا به ستایش‌نامه‌ای کم اهمیت تبدیل می‌شوند.

چهار برش از یک زندگی پرماجرا

واهمه‌های بی‌نام و نشان، عزاداران بیل، چوب به دست‌های ورزیل، آی باکلاه آی بی‌کلاه و بسیاری داستان و نمایشنامه دیگر، از آثار غلامحسین ساعدی هستند. ساعدی در نمایشنامه‌نویسی از نام‌های بزرگ آن دهه است. در داستان‌نویسی شکوفای دهه چهل هم. ساعدی زندگی پرماجرایی هم داشت. زندگی‌ای که از تبریز آغاز شد و در پاریس به پایان رسید و از زندان و مبارزه تا دوره‌های تبعید را در خود داشت.

شناخت‌نامه‌ی غلامحسین ساعدی

جنگلِ هول و هراس

کورش اسدی در شناخت‌نامه‌ی غلامحسین ساعدی تلاش می‌کند علاوه بر بررسی آثار ساعدی، به چند سوال مشخص درباره ساعدی پاسخ دهد: چرا ساعدی دهه پنجاه نسبت به ساعدی دهه چهل، خالق آثار ضعیفی است؟ نقطه‌ی اوج کارنامه‌ی ساعدی کجا است؟ و چرا ساعدی رمان‌نویس خوبی نبود؟

ساعدی

پراکنده‌ها و از یادرفته‌ها

مجموعه‌ای از منتشرنشده‌های غلامحسین ساعدی در سه مجلد «محال ممکن»، «در سراچه دباغان» و «محاکمه‌ی میرزارضای کرمانی» به بازار کتاب عرضه شده‌اند. این کتاب‌ها تا به حال کجا بوده‌اند؟ آیا دریچه جدیدی به شناخت کتاب‌خوان ایرانی از ساعدی می‌گشایند؟ و این‌که آیا به عنوان پیشنهادی برای «ساعدی‌خوانی» مناسبند؟