برچسب: سارنگ ملکوتی

صلیب بدون عشق

سکوت، شعر و زبان ادبیات پساجنگ

صلیب بدون عشق روایت عاشقانه‌ای است در دل یکی از تاریک‌ترین دوران تاریخ بشر. هم‌زمان با استقرار دولت نازی در آلمان، دو برادر (هانس و کریستف) درگیر اختلاف نظری مذهبی و ایدئولوژیک می‌شوند. با شروع جنگ جهانی دوم هرکدام به یکی از جبهه‌های شرق و غرب منتقل شده و در راه سرنوشت تلخ خود، در بستر حوادث جنگ قدم برمی‌دارند.

صلیب بدون عشق

سکوت، شعر و زبان ادبیات پساجنگ

صلیب بدون عشق روایت عاشقانه‌ای است در دل یکی از تاریک‌ترین دوران تاریخ بشر. هم‌زمان با استقرار دولت نازی در آلمان، دو برادر (هانس و کریستف) درگیر اختلاف نظری مذهبی و ایدئولوژیک می‌شوند. با شروع جنگ جهانی دوم هرکدام به یکی از جبهه‌های شرق و غرب منتقل شده و در راه سرنوشت تلخ خود، در بستر حوادث جنگ قدم برمی‌دارند.