برچسب: زیبایی شناسی

در ستایش سایه ها

نور غربی ، سایه شرقی

تغییرات مدرنی که در دهه سی میلادی در زندگی روزمره ژاپنی‌ها رخ داده بود، چراغ‌های برق، کولرهای گازی و همه ابزار و ادوات زندگی مدرن که به سرعت پرطرفدار شده بود تانیزاکی را به تأمل بیشتر در اشیا و ادوات و زندگی اصیل ژاپن وا داشت. او در پی این جواب بود که چرا خانه‌ها، رستوران‌ها و منظره‌های جدید حسی از ژاپن ندارند و نوعی از آشفتگی و کلافگی به همراه می‌آورند. چنین پرسشی پای نویسنده را به دنیای نور، بازتاب نور و سایه‌ها باز می‌کند و او را به این نتیجه می‌رساند که زیبایی در مفهوم غربی آن در زیر نور کامل نمایان می‌شود در حالی که حضور سایه و طیفی از تاریکی است که اتاق‌ها، اشیا و ادراک ژاپنی را غنا می‌بخشد.

در ستایش سایه ها

نور غربی ، سایه شرقی

تغییرات مدرنی که در دهه سی میلادی در زندگی روزمره ژاپنی‌ها رخ داده بود، چراغ‌های برق، کولرهای گازی و همه ابزار و ادوات زندگی مدرن که به سرعت پرطرفدار شده بود تانیزاکی را به تأمل بیشتر در اشیا و ادوات و زندگی اصیل ژاپن وا داشت. او در پی این جواب بود که چرا خانه‌ها، رستوران‌ها و منظره‌های جدید حسی از ژاپن ندارند و نوعی از آشفتگی و کلافگی به همراه می‌آورند. چنین پرسشی پای نویسنده را به دنیای نور، بازتاب نور و سایه‌ها باز می‌کند و او را به این نتیجه می‌رساند که زیبایی در مفهوم غربی آن در زیر نور کامل نمایان می‌شود در حالی که حضور سایه و طیفی از تاریکی است که اتاق‌ها، اشیا و ادراک ژاپنی را غنا می‌بخشد.