وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: زهرا شاهی

اسم‌گذار خوبی نیستم!

زهرا شاهی اولین رمانش را با نام پیچ منتشر کرد. دومین رمان او درازکش در ساعت خواب تجربه جالبی از نوشتن درباره راوی غیرهمجنس است؛ داستان دو مرد که روایت کتاب در هر فصل از زبان یکی از آن‌ها شکل می‌گیرد. شاهی برای کودکان و نوجوانان هم کتاب می‌نویسد و اسامی تعدادی از کتاب‌هایش در این حوزه عبارتند از: شهری که دیگر نبود، به کیلکاها رحم کنید، باغ وحش روی ریل و رئیس باغ مادام خل‌چه.

زهرا شاهی به سوال وینش درباره دلیل انتخاب نام کتابش درازکش در ساعت خواب پاسخ داده است.

اسم‌گذار خوبی نیستم!

زهرا شاهی اولین رمانش را با نام پیچ منتشر کرد. دومین رمان او درازکش در ساعت خواب تجربه جالبی از نوشتن درباره راوی غیرهمجنس است؛ داستان دو مرد که روایت کتاب در هر فصل از زبان یکی از آن‌ها شکل می‌گیرد. شاهی برای کودکان و نوجوانان هم کتاب می‌نویسد و اسامی تعدادی از کتاب‌هایش در این حوزه عبارتند از: شهری که دیگر نبود، به کیلکاها رحم کنید، باغ وحش روی ریل و رئیس باغ مادام خل‌چه.

زهرا شاهی به سوال وینش درباره دلیل انتخاب نام کتابش درازکش در ساعت خواب پاسخ داده است.