وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: زنان قوی

هفت زن قوی تاریخ ادبیات

زنان قوی، محبوب‌ترین شخصیت‌های ادبی‌اند. تاریخ ادبیات و کتاب ها، شخصیت‌های زن کم ندارند. اما کدام یک از آن‌ها بهترین‌اند؟ کدام‌شان را می‌توان به عنوان الگویی برای زنان قوی قرار داد؟ کدام زن در کدام کتاب بود که هرگز تسلیم نشد؟ کدام‌شان بی نقص‌تر از بقیه بودند؟ کدام قصه توانسته است یک شخصیت زن را جاودانه کند؟ امروز و به مناسبت روز جهانی زنان تصمیم گرفته‌ایم که لیستی تهیه کنیم از زنان قوی تاریخ ادبیات!

هفت زن قوی تاریخ ادبیات

زنان قوی، محبوب‌ترین شخصیت‌های ادبی‌اند. تاریخ ادبیات و کتاب ها، شخصیت‌های زن کم ندارند. اما کدام یک از آن‌ها بهترین‌اند؟ کدام‌شان را می‌توان به عنوان الگویی برای زنان قوی قرار داد؟ کدام زن در کدام کتاب بود که هرگز تسلیم نشد؟ کدام‌شان بی نقص‌تر از بقیه بودند؟ کدام قصه توانسته است یک شخصیت زن را جاودانه کند؟ امروز و به مناسبت روز جهانی زنان تصمیم گرفته‌ایم که لیستی تهیه کنیم از زنان قوی تاریخ ادبیات!