برچسب: زخم شیر

داستان کوتاه صمد طاهری

از زخمِ نوشتن

مجموعه داستان کوتاه «زخمِ شیر» از جمله مجموعه‌های موفق سال ۹۷ بود. برنده تندیس طلایی جایزه‌ی ادبی احمد محمود شد و در یازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی جلال آل‌احمد مورد تقدیر قرار گرفت.
داستان‌ها عمدتا در جنوب می‌گذرند و راوی اول شخص است و تقریبا در تمامی داستان‌ها، فردی است تحصیل‌کرده یا مشغول تحصیل و گویی خود طاهری است که «نقل» می‌گوید.

داستان کوتاه صمد طاهری

از زخمِ نوشتن

مجموعه داستان کوتاه «زخمِ شیر» از جمله مجموعه‌های موفق سال ۹۷ بود. برنده تندیس طلایی جایزه‌ی ادبی احمد محمود شد و در یازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی جلال آل‌احمد مورد تقدیر قرار گرفت.
داستان‌ها عمدتا در جنوب می‌گذرند و راوی اول شخص است و تقریبا در تمامی داستان‌ها، فردی است تحصیل‌کرده یا مشغول تحصیل و گویی خود طاهری است که «نقل» می‌گوید.