برچسب: رومن رولان

5 کتاب برای آشنایی با موسیقیدان‌ها

موسیقی، موسیقیدانان و آثارشان موضوع کتاب‌‌های بسیاری بوده‌اند. تلاش کردیم تا نمونه‌های متفاوتی را برای آشنایی با آثار بزرگ و خالقان‌شان معرفی کنیم.

زندگانی بتهوون

زندگانی بتهوون

زندگانی بتهوون، داستان زندگی او، به همراه وصیت‌نامه، متن چند نامه و اندیشه‌هایش را روایت می‌کند. مردی که

موسیقی دانان امروز

موسیقی دانان امروز

مجموعه دو‌جلدی موسیقی‌دانان دیروز و موسیقی‌دانان امروز، به تفسیر زندگی تأثیرگذارترین موسیقی‌دانان کلاسیک و جریان‌ها و سبک‌هایی که

5 کتاب برای آشنایی با موسیقیدان‌ها

موسیقی، موسیقیدانان و آثارشان موضوع کتاب‌‌های بسیاری بوده‌اند. تلاش کردیم تا نمونه‌های متفاوتی را برای آشنایی با آثار بزرگ و خالقان‌شان معرفی کنیم.

زندگانی بتهوون

زندگانی بتهوون

زندگانی بتهوون، داستان زندگی او، به همراه وصیت‌نامه، متن چند نامه و اندیشه‌هایش را روایت می‌کند. مردی که

موسیقی دانان امروز

موسیقی دانان امروز

مجموعه دو‌جلدی موسیقی‌دانان دیروز و موسیقی‌دانان امروز، به تفسیر زندگی تأثیرگذارترین موسیقی‌دانان کلاسیک و جریان‌ها و سبک‌هایی که