سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: روزنامه نگاری،

یادداشت های دایناسور

یادداشت های دایناسور

کتاب یادداشت‌های دایناسور یک تجربه بی‌واسطه برای رویارویی با روزنامه‌نگاری در جهان عرب است. هرچند این کتاب نقبی

کتاب سیاه

کتاب سیاه

شاید اگر بخواهیم رمان پیچ در پیچ و پر از اتفاق کتاب سیاه را در یک خط خلاصه

بایگانی کودکان گمشده

کتاب بایگانی کودکان گمشده درباره مهاجرت است، مهاجرت کودکان مکزیکی به آمریکا و آرزوی زندگی بهتری که خانواده‌ها

یک پرونده ی کهنه

یک پرونده ی کهنه

نویسنده در کتاب یک پرونده‌ی کهنه به سراغ یک روزنامه‌نگار که در یک ترور سیاسی جانش گرفته شده،

آمستردام

آمستردام

کتاب آمستردام که در سال 1391 برای اولین بار توسط میلاد زکریا به فارسی ترجمه شده بود، درباره

روزنامه مظفری بوشهر

روزنامه مظفری بوشهر

براساس نوشته‌ها و اسناد مکتوب، ورود زنان به دنیای سیاست و خواستن حقوق برابر با مردان و به

چگونه می نویسم

چگونه می نویسم؟

«هر کدام از ما در طی روز به بهانه‌های مختلف می‌نویسیم. این نوشته‌ها ممکن است، نوشتن یک پیامک باشد، یا یک نامه. از طرف دیگر، ما گاهی با دیدن یک اتفاق یا شنیدن یک موضوع اجتماعی، می‌خواهیم مطلبی بنویسیم و آن را در شبکه‌های اجتماعی، یا رسانه‌ها به عنوان یک نظر منتشر کنیم.»

روزنامه نگاری توسعه

روزنامه نگاری توسعه

در طی 30 سال یعنی از آغاز دهه 70 تا سال 1400 پیشرفت‌ها و اختراعات و همه گیری ابزارهای جدید نظیر اینترنت و ماهواره، تغییرات گسترده‌ای در زمینه روزنامه‌نگاری پدید آورد. شکل روزنامه‌نگاری با آمدن اینترنت و گسترش شبکه های اجتماعی تغییر کرد. دیگر بحث درباره چگونگی تهیه خبر و نحوه انتشارش با آموزه‌های پیشین فرق می‌کند. حتی نوع جدیدی به نام روزنامه نگاری پهبادی شکل گرفت. شاید با شنیدن پهباد به یاد جاسوسی بیفتید اما موضوع استفاده از پهباد برای دسترسی به اطلاعات جدید است. 

تخیل در روزنامه نگاری

تخیل در روزنامه نگاری

در اسناد آمده است که قدیمی‌ترین کتاب آموزش روزنامه‌نگاری روزنامه‌نگاری و تاریخ آن در جهان نام دارد که در ۸۱ صفحه در سال ۱۳۳۳ از سوی انتشارات معرفت در قطع رقعی به چاپ رسیده است. اساتید موثر روزنامه‌نگاری یا کسانی که سال‌ها در پای تخته‌ها نظریه‌های روزنامه‌نگاری را مرور  و تجربه‌هایشان را بازگوکردند، کتاب‌های متعددی در اینباره نوشته‌اند.

یادداشت های دایناسور

یادداشت های دایناسور

کتاب یادداشت‌های دایناسور یک تجربه بی‌واسطه برای رویارویی با روزنامه‌نگاری در جهان عرب است. هرچند این کتاب نقبی

کتاب سیاه

کتاب سیاه

شاید اگر بخواهیم رمان پیچ در پیچ و پر از اتفاق کتاب سیاه را در یک خط خلاصه

بایگانی کودکان گمشده

کتاب بایگانی کودکان گمشده درباره مهاجرت است، مهاجرت کودکان مکزیکی به آمریکا و آرزوی زندگی بهتری که خانواده‌ها

یک پرونده ی کهنه

یک پرونده ی کهنه

نویسنده در کتاب یک پرونده‌ی کهنه به سراغ یک روزنامه‌نگار که در یک ترور سیاسی جانش گرفته شده،

آمستردام

آمستردام

کتاب آمستردام که در سال 1391 برای اولین بار توسط میلاد زکریا به فارسی ترجمه شده بود، درباره

روزنامه مظفری بوشهر

روزنامه مظفری بوشهر

براساس نوشته‌ها و اسناد مکتوب، ورود زنان به دنیای سیاست و خواستن حقوق برابر با مردان و به

چگونه می نویسم

چگونه می نویسم؟

«هر کدام از ما در طی روز به بهانه‌های مختلف می‌نویسیم. این نوشته‌ها ممکن است، نوشتن یک پیامک باشد، یا یک نامه. از طرف دیگر، ما گاهی با دیدن یک اتفاق یا شنیدن یک موضوع اجتماعی، می‌خواهیم مطلبی بنویسیم و آن را در شبکه‌های اجتماعی، یا رسانه‌ها به عنوان یک نظر منتشر کنیم.»

روزنامه نگاری توسعه

روزنامه نگاری توسعه

در طی 30 سال یعنی از آغاز دهه 70 تا سال 1400 پیشرفت‌ها و اختراعات و همه گیری ابزارهای جدید نظیر اینترنت و ماهواره، تغییرات گسترده‌ای در زمینه روزنامه‌نگاری پدید آورد. شکل روزنامه‌نگاری با آمدن اینترنت و گسترش شبکه های اجتماعی تغییر کرد. دیگر بحث درباره چگونگی تهیه خبر و نحوه انتشارش با آموزه‌های پیشین فرق می‌کند. حتی نوع جدیدی به نام روزنامه نگاری پهبادی شکل گرفت. شاید با شنیدن پهباد به یاد جاسوسی بیفتید اما موضوع استفاده از پهباد برای دسترسی به اطلاعات جدید است. 

تخیل در روزنامه نگاری

تخیل در روزنامه نگاری

در اسناد آمده است که قدیمی‌ترین کتاب آموزش روزنامه‌نگاری روزنامه‌نگاری و تاریخ آن در جهان نام دارد که در ۸۱ صفحه در سال ۱۳۳۳ از سوی انتشارات معرفت در قطع رقعی به چاپ رسیده است. اساتید موثر روزنامه‌نگاری یا کسانی که سال‌ها در پای تخته‌ها نظریه‌های روزنامه‌نگاری را مرور  و تجربه‌هایشان را بازگوکردند، کتاب‌های متعددی در اینباره نوشته‌اند.