برچسب: روزنامه اصفهان زیبا

گزارش نشست «فروغ در کتاب‌ها» در روزنامه‌ی اصفهان زیبا

گزارش نشست «فروغ در کتاب‌ها» در روزنامه‌ی اصفهان زیبا

روز ۲۱ دی‌ماه، وینش به همراهی مؤسسه‌ی فرهنگی-ادبی خوانش میزبان برگزاری نشستی بود با عنوان «فروغ در کتاب‌ها». یکی از مهمانان این جلسه ناصر صفاریان بود که به واسطه‌ی سال‌ها کار کردن بر روی فروغ برای ساخت سه‌گانه‌ای با نام‌های «اوج موج»، «جان جام» و «سرد سبز» درمورد زندگی و شعر فروغ فرخزاد اطلاعات خوبی دارد. سایه اقتصادی‌نیا هم که پیش‌تر قرار بود در این نشست حاضر باشد و درمورد کتاب جدیدش پنج‌آبتنی و دیگر مقالات درباره فروغ فرخزاد، صحبت کند از طریق مصاحبه‌ای تصویری در مراسم حضور مجازی داشت. در زیر می‌توانید گزارش کامل این نشست را که در روزنامه اصفهان زیبا منتشر شده، بخوانید.

گزارش نشست «فروغ در کتاب‌ها» در روزنامه‌ی اصفهان زیبا

گزارش نشست «فروغ در کتاب‌ها» در روزنامه‌ی اصفهان زیبا

روز ۲۱ دی‌ماه، وینش به همراهی مؤسسه‌ی فرهنگی-ادبی خوانش میزبان برگزاری نشستی بود با عنوان «فروغ در کتاب‌ها». یکی از مهمانان این جلسه ناصر صفاریان بود که به واسطه‌ی سال‌ها کار کردن بر روی فروغ برای ساخت سه‌گانه‌ای با نام‌های «اوج موج»، «جان جام» و «سرد سبز» درمورد زندگی و شعر فروغ فرخزاد اطلاعات خوبی دارد. سایه اقتصادی‌نیا هم که پیش‌تر قرار بود در این نشست حاضر باشد و درمورد کتاب جدیدش پنج‌آبتنی و دیگر مقالات درباره فروغ فرخزاد، صحبت کند از طریق مصاحبه‌ای تصویری در مراسم حضور مجازی داشت. در زیر می‌توانید گزارش کامل این نشست را که در روزنامه اصفهان زیبا منتشر شده، بخوانید.