برچسب: روترات سوزانه برنر

خرگوش کوچولو

برای کودکان و درباره‌ی کودکان

نویسنده و تصویرگر مجموعه‌ی خرگوش کوچولو دست بر موضوعات روزمره‌ی زندگی کودکان گذاشته و با تصویرهای جذاب و پر جزئیاتش داستان‌هایی خلق کرده که برای کودکان بسیار لذت‌بخش است. همچنین به خاطر داشتن جنبه‌های تربیتی و آموزشی، خواندن آن برای والدین هم خالی از فایده نخواهد بود.

خرگوش کوچولو

برای کودکان و درباره‌ی کودکان

نویسنده و تصویرگر مجموعه‌ی خرگوش کوچولو دست بر موضوعات روزمره‌ی زندگی کودکان گذاشته و با تصویرهای جذاب و پر جزئیاتش داستان‌هایی خلق کرده که برای کودکان بسیار لذت‌بخش است. همچنین به خاطر داشتن جنبه‌های تربیتی و آموزشی، خواندن آن برای والدین هم خالی از فایده نخواهد بود.