برچسب: رمان کوتاه

برخی پرسش‌ها درباره‌ی متن رمان «ملال جدول‌باز»

شرط احترام به نویسنده‌ای که از دنیا رفته این است که نوع رفتارمان با متن او را توضیح دهیم. این امر علاوه بر جنبه‌های حقوقی، از نظر نقد ادبی هم مهم است. مثلاً من به برخی ناهمواری‌ها در طول خواندن این کتاب برخوردم که برایم قدری عجیب بود. می‌مانم که شاید نویسنده‌ی فقید هنوز کار را تمام‌شده تلقی نمی‌کرده است. شاید قرار بوده یک بار دیگر متن را مرور و ویراستاری کند. بعد از خودم می‌پرسم ویراستار چقدر متن را تغییر داده است و روی متنی که مولفش زنده نیست، با چه ملاک و میزانی کار کرده است؟

برخی پرسش‌ها درباره‌ی متن رمان «ملال جدول‌باز»

شرط احترام به نویسنده‌ای که از دنیا رفته این است که نوع رفتارمان با متن او را توضیح دهیم. این امر علاوه بر جنبه‌های حقوقی، از نظر نقد ادبی هم مهم است. مثلاً من به برخی ناهمواری‌ها در طول خواندن این کتاب برخوردم که برایم قدری عجیب بود. می‌مانم که شاید نویسنده‌ی فقید هنوز کار را تمام‌شده تلقی نمی‌کرده است. شاید قرار بوده یک بار دیگر متن را مرور و ویراستاری کند. بعد از خودم می‌پرسم ویراستار چقدر متن را تغییر داده است و روی متنی که مولفش زنده نیست، با چه ملاک و میزانی کار کرده است؟