سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رمان ژانر

مرداد دیوانه

این روزها که گرمای هوا بی‌داد می‌کند شاید بهترین وقت برای خواندن مرداد دیوانه باشد! کتابی در ژانر

تالکین

تصویرسازی‌های تالکین در آخرین چاپ «ارباب حلقه‌ها» منتشر می‌شوند

جی‌آرآر تالکین تعدادی نقاشی هم برای «ارباب حلقه‌ها» کشیده بود اما اظهارنظر منفی یک منتقد، تواضع خودش، عدم اعتماد به توانایی‌اش در تصویرسازی و سنگین بودن کار نوشتن کتاب باعث شد در نهایت از تصویرسازی چشم‌پوشی کند و این نقاشی‌ها را منتشر نکند. نقاشی‌ها البته در کتاب‌هایی درباره تالکین چاپ شده بودند و در سال 2018 در نمایشگاهی هم به تماشا گذاشته شدند اما حالا نسخه جدید «ارباب حلقه‌ها»ی انتشارات هارپر کالینز با 30 طرح و نقشه از تالکین به زودی منتشر خواهد شد.

مرداد دیوانه

این روزها که گرمای هوا بی‌داد می‌کند شاید بهترین وقت برای خواندن مرداد دیوانه باشد! کتابی در ژانر

تالکین

تصویرسازی‌های تالکین در آخرین چاپ «ارباب حلقه‌ها» منتشر می‌شوند

جی‌آرآر تالکین تعدادی نقاشی هم برای «ارباب حلقه‌ها» کشیده بود اما اظهارنظر منفی یک منتقد، تواضع خودش، عدم اعتماد به توانایی‌اش در تصویرسازی و سنگین بودن کار نوشتن کتاب باعث شد در نهایت از تصویرسازی چشم‌پوشی کند و این نقاشی‌ها را منتشر نکند. نقاشی‌ها البته در کتاب‌هایی درباره تالکین چاپ شده بودند و در سال 2018 در نمایشگاهی هم به تماشا گذاشته شدند اما حالا نسخه جدید «ارباب حلقه‌ها»ی انتشارات هارپر کالینز با 30 طرح و نقشه از تالکین به زودی منتشر خواهد شد.