سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رمان جنگی

جنگ

5 کتاب متفاوت جنگ 8ساله

جنگ هشت ساله میان ایران و عراق در بسیاری از رمان‌ها و داستان‌های کوتاه ایرانی انعکاس یافته‌اند. هرکدام از این داستان‌ها از منظری روایتگر بخش‌هایی از جنگ و آدم‌هایش بوده‌اند.

حفره

حفره

حفره تازه‌ترین کتاب محمد رضایی‌راد، نویسنده و کارگردان نمایش است که با استقبال خوانندگان ایرانی روبه‌رو شده است.

زمین سوخته

گاهی جنگ برسرت آوار می‌شود، بدون این که بدانی یا برایش آماده باشی . ناگهان وضعیت تغییر می‌کند،

جنگ

5 کتاب متفاوت جنگ 8ساله

جنگ هشت ساله میان ایران و عراق در بسیاری از رمان‌ها و داستان‌های کوتاه ایرانی انعکاس یافته‌اند. هرکدام از این داستان‌ها از منظری روایتگر بخش‌هایی از جنگ و آدم‌هایش بوده‌اند.

حفره

حفره

حفره تازه‌ترین کتاب محمد رضایی‌راد، نویسنده و کارگردان نمایش است که با استقبال خوانندگان ایرانی روبه‌رو شده است.

زمین سوخته

گاهی جنگ برسرت آوار می‌شود، بدون این که بدانی یا برایش آماده باشی . ناگهان وضعیت تغییر می‌کند،