سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رمان ایرانی

غار کاملیا

غلغل خون در غار

داستانی که بر اساس «واقعه خرمدره» نوشته شده‌است. واقعه‌ای که علی پاتریک پهلوی (از خانواده سلطنتی) و دوست و هم‌عقیده‌اش «بهمن حجت كاشانی» و همسرش کاترین عدل پدید آوردند و خود و چندین نفر از روستاییان را به کشتن دادند. هرچند کتاب سعی نمی‌کند همه چیزش را وام‌دار سیاست و اتفاقات واقعی کند، بیشتر بر تلاش یک آرمانگرا برای قدم برداشتن برای ساختن آرمانشهرش تکیه دارد.

زمستان 62

بخش هایی از کتاب «زمستان 62»

رمان قطور زمستان 62 سرشار از لحظات و صحنه‌های خواندنی است. بخصوص بعداز گذشت نزدیک به چهل سال از وقایع داستان، خواندن بسیاری از توصیف‌های آن مثل سفر در زمان است. بخش‌هایی از این کتاب را برای آشنایی با فضا و قلم نویسنده در این بخش می‌توانید بخوانید.

خفاش شب

خفاش شب

خفاش شب نام یکی از معروف‌ترین قاتلان زنجیره‌ای ایران بود. افراد زیادی به یاد دارند که در دهه

مرداد دیوانه

مرداد دیوانه

این روزها که گرمای هوا بی‌داد می‌کند شاید بهترین وقت برای خواندن مرداد دیوانه باشد! کتابی در ژانر

غار کاملیا

غلغل خون در غار

داستانی که بر اساس «واقعه خرمدره» نوشته شده‌است. واقعه‌ای که علی پاتریک پهلوی (از خانواده سلطنتی) و دوست و هم‌عقیده‌اش «بهمن حجت كاشانی» و همسرش کاترین عدل پدید آوردند و خود و چندین نفر از روستاییان را به کشتن دادند. هرچند کتاب سعی نمی‌کند همه چیزش را وام‌دار سیاست و اتفاقات واقعی کند، بیشتر بر تلاش یک آرمانگرا برای قدم برداشتن برای ساختن آرمانشهرش تکیه دارد.

زمستان 62

بخش هایی از کتاب «زمستان 62»

رمان قطور زمستان 62 سرشار از لحظات و صحنه‌های خواندنی است. بخصوص بعداز گذشت نزدیک به چهل سال از وقایع داستان، خواندن بسیاری از توصیف‌های آن مثل سفر در زمان است. بخش‌هایی از این کتاب را برای آشنایی با فضا و قلم نویسنده در این بخش می‌توانید بخوانید.

خفاش شب

خفاش شب

خفاش شب نام یکی از معروف‌ترین قاتلان زنجیره‌ای ایران بود. افراد زیادی به یاد دارند که در دهه

مرداد دیوانه

مرداد دیوانه

این روزها که گرمای هوا بی‌داد می‌کند شاید بهترین وقت برای خواندن مرداد دیوانه باشد! کتابی در ژانر