سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رمان ایرانی

دشت ماراتن

شنای نشاط

هانیه بختیاری در دشت ماراتن پایش روی زمین است، برخلاف اکثر نویسنده‌های ایرانی که در داستان‌هایشان در فضایی خیالی سیر می‌کنند. داستان پر است از روابط دوتایی. دوتایی‌هایی که یک ورش نشاط است و ور دیگرش پدر، مادر، شوهر، دوست صمیمی و دوست دوران دانشگاه …. دوتایی که در این داستان از بقیه پررنگ‌تر و محوری‌تر است، رابطه پدر و دختری است. نشاط و حبیب آقا! حبیب که هم فداکار است و هم خیانتکار!

دشت ماراتن

شنای نشاط

هانیه بختیاری در دشت ماراتن پایش روی زمین است، برخلاف اکثر نویسنده‌های ایرانی که در داستان‌هایشان در فضایی خیالی سیر می‌کنند. داستان پر است از روابط دوتایی. دوتایی‌هایی که یک ورش نشاط است و ور دیگرش پدر، مادر، شوهر، دوست صمیمی و دوست دوران دانشگاه …. دوتایی که در این داستان از بقیه پررنگ‌تر و محوری‌تر است، رابطه پدر و دختری است. نشاط و حبیب آقا! حبیب که هم فداکار است و هم خیانتکار!