سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رمان ایرانی

گذر خان

گذر خان

گذر خان   گذر خان نام بازارچه‌ای در قم است. کتاب گذر خان هم داستانش در قم می‌گذرد

دودمان بلوط

دودمان بلوط

دودمان بلوط     رمان دودمان بلوط، داستان زندگی پر از درد و رنج علی پاشا پسری از

رمان فارسی

رمان فارسی در سال‌های ما

این همه اثر داستانی فقط در یک بازه کوتاه بین 1355 تا 1358. محمدعلی سپانلو در معرفی آثار داستانی ادبیات ما، یازده اثر را برمی‌شمرد و به معرفی آن‌ها در نشریه «کتاب جمعه» می‌پردازد که شاملو سردبیرش بود. این یازده اثر عبارتند از «سگ و زمستان بلند» از شهرنوش پارسی‌پور، «باید زندگی کرد» از مصطفی رحیمی، «بره گمشده راعی» نوشته هوشنگ گلشیری»، «کلیدر» اثر عظیم محمود دولت‌آبادی که آن زمان جلد اولش منتشر شده بود، «مادرم بی‌بی‌جان» نوشته اصغر الهی، «سال‌های اصغر» از ناصر شاهین پر، «شب هول» اثر هرمز شهدادی، «کبودان» حسین دولت‌آبادی، «نسیمی در کویر» از مجید دانش آراسته، «فیل در تاریکی» اثر قاسم هاشمی‌نژاد و «جای خالی» سلوچ باز هم از محمود دولت‌آبادی. نگاه سپانلو به تبع دوران نوشته شدن این معرفی‌ها در سال 58 آنقدر سیاسی است که نوشته فیل در تاریکی را پسندیده چون با استتفاده از این ژانر بعداً می‌شود کارهایی با شرکت «ساواک» نوشت که ارزش سیاسی داشته باشند.

جلد های کتاب ملکوت از ناشرهای مختلف

ملكوت «زمان» یا ملكوت «نیلوفر» را؟

سال هزار و چهارصد بود که «ملکوت» را انتشارات «معین» چاپ کرد و چند ماه بعد هم انتشارات «نیلوفر.» هیچ‌کدام از این نسخه‌ها فروش زیادی نکردند چون مخاطب کتاب در ایران به نسخه بعد از انقلاب کتاب‌هایی که قبل از انقلاب چاپ شده‌اند چندان اعتمادی ندارد. اما مخاطب کدام نسخه از این کتاب را باید بخواند؟ با مقایسه‌ای بین نسخه «زمان» و نسخه «نیلوفر» نویسنده یادداشت معتقد است نسخه نیلوفر از تایپ کردن نسخه زمان به دست آمده و همه غلط‌های نسخه زمان را دارد به علاوه غلط‌های بسیار دیگر. در این یادداشت نسبتاً طولانی برای مدعای خود دلیل آورده است.

خانه ادریسی ها

باید امید را باور داشت، نقدی بر خانه ادریسی‌ها

در شماره نوروز 72 مجله آدینه که آن روزها اگر نگوییم بهترین، یکی از بهترین نشریات روشنفکرانه کشور به شمار می‌رفت نقدی یک‌صفحه‌ای بر رمان آن زمان تازه منتشرشده «خانه ادریسی‌ها» چاپ شده است. اقبال معتضدی در این نقد به رمان بزرگ غزاله علیزاده پرداخته است. در بخشی از متن می‌خوانیم: «رمان از نظر سبک به شیوه رمان‌های بزرگ قرن نوزدهمی نوشته شده است. اما موضوع رمان انقلاب است، آن هم انقلاب به شیوه قرن بیستمی. از روسیه بزرگ تا آمریکای لاتین، از خاور دور تا اروپای مرکزی و افریقا و خاورمیانه. نویسنده خود بخشی از این تجربه جهانی را زندگی کرده، از این رو حوادث کتاب بیشتر حقیقت‌نماست تا تخیلی، رئالیسم بر فانتزی تفوق دارد»

نفرین گربه

نفرین گربه «نفرین گربه» نام رمانی برای نوجوانان از نویسنده معاصر ایرانی، الهام فلاح (-۱۳۶۲) است. بعضی از

گذر خان

گذر خان

گذر خان   گذر خان نام بازارچه‌ای در قم است. کتاب گذر خان هم داستانش در قم می‌گذرد

دودمان بلوط

دودمان بلوط

دودمان بلوط     رمان دودمان بلوط، داستان زندگی پر از درد و رنج علی پاشا پسری از

رمان فارسی

رمان فارسی در سال‌های ما

این همه اثر داستانی فقط در یک بازه کوتاه بین 1355 تا 1358. محمدعلی سپانلو در معرفی آثار داستانی ادبیات ما، یازده اثر را برمی‌شمرد و به معرفی آن‌ها در نشریه «کتاب جمعه» می‌پردازد که شاملو سردبیرش بود. این یازده اثر عبارتند از «سگ و زمستان بلند» از شهرنوش پارسی‌پور، «باید زندگی کرد» از مصطفی رحیمی، «بره گمشده راعی» نوشته هوشنگ گلشیری»، «کلیدر» اثر عظیم محمود دولت‌آبادی که آن زمان جلد اولش منتشر شده بود، «مادرم بی‌بی‌جان» نوشته اصغر الهی، «سال‌های اصغر» از ناصر شاهین پر، «شب هول» اثر هرمز شهدادی، «کبودان» حسین دولت‌آبادی، «نسیمی در کویر» از مجید دانش آراسته، «فیل در تاریکی» اثر قاسم هاشمی‌نژاد و «جای خالی» سلوچ باز هم از محمود دولت‌آبادی. نگاه سپانلو به تبع دوران نوشته شدن این معرفی‌ها در سال 58 آنقدر سیاسی است که نوشته فیل در تاریکی را پسندیده چون با استتفاده از این ژانر بعداً می‌شود کارهایی با شرکت «ساواک» نوشت که ارزش سیاسی داشته باشند.

جلد های کتاب ملکوت از ناشرهای مختلف

ملكوت «زمان» یا ملكوت «نیلوفر» را؟

سال هزار و چهارصد بود که «ملکوت» را انتشارات «معین» چاپ کرد و چند ماه بعد هم انتشارات «نیلوفر.» هیچ‌کدام از این نسخه‌ها فروش زیادی نکردند چون مخاطب کتاب در ایران به نسخه بعد از انقلاب کتاب‌هایی که قبل از انقلاب چاپ شده‌اند چندان اعتمادی ندارد. اما مخاطب کدام نسخه از این کتاب را باید بخواند؟ با مقایسه‌ای بین نسخه «زمان» و نسخه «نیلوفر» نویسنده یادداشت معتقد است نسخه نیلوفر از تایپ کردن نسخه زمان به دست آمده و همه غلط‌های نسخه زمان را دارد به علاوه غلط‌های بسیار دیگر. در این یادداشت نسبتاً طولانی برای مدعای خود دلیل آورده است.

خانه ادریسی ها

باید امید را باور داشت، نقدی بر خانه ادریسی‌ها

در شماره نوروز 72 مجله آدینه که آن روزها اگر نگوییم بهترین، یکی از بهترین نشریات روشنفکرانه کشور به شمار می‌رفت نقدی یک‌صفحه‌ای بر رمان آن زمان تازه منتشرشده «خانه ادریسی‌ها» چاپ شده است. اقبال معتضدی در این نقد به رمان بزرگ غزاله علیزاده پرداخته است. در بخشی از متن می‌خوانیم: «رمان از نظر سبک به شیوه رمان‌های بزرگ قرن نوزدهمی نوشته شده است. اما موضوع رمان انقلاب است، آن هم انقلاب به شیوه قرن بیستمی. از روسیه بزرگ تا آمریکای لاتین، از خاور دور تا اروپای مرکزی و افریقا و خاورمیانه. نویسنده خود بخشی از این تجربه جهانی را زندگی کرده، از این رو حوادث کتاب بیشتر حقیقت‌نماست تا تخیلی، رئالیسم بر فانتزی تفوق دارد»

نفرین گربه

نفرین گربه «نفرین گربه» نام رمانی برای نوجوانان از نویسنده معاصر ایرانی، الهام فلاح (-۱۳۶۲) است. بعضی از