برچسب: رمان آمریکایی

داشتن و نداشتن

ارنست همینگوی نویسنده معاصر امریکایی که برنده جایز نوبل ادبیات هم شده، جزو نویسندگانی است که قلم و

وداع با اسلحه

ارنست همینگوی نویسنده معاصر امریکایی که برنده جایز نوبل ادبیات هم شده، جزو نویسندگانی است که قلم و

خورشید همچنان می دمد

خورشید همچنان می دمد

ارنست همینگوی نویسنده معاصر امریکایی که برنده جایز نوبل ادبیات هم شده، جزو نویسندگانی است که قلم و

پیرمرد و دریا

پیرمرد و دریا نجف دریابندری

ارنست همینگوی نویسنده سرشناس آمریکایی و برنده جایزه نوبل است. پیرمرد و دریا یکی از آثار مطرح اوست که با زبانی ساده به جدال انسان با زندگی می پردازد.

پایان «زنان کوچک» و انتظارات خواننده

داستان زنان کوچک برای خوانندگان کتاب و بینندگان فیلمش بسیار آشناست. این اثر هنوز پس از سال‌ها مخاطبان فراوانی دارد تا جایی که باز هم فیلم جدیدی از آن ساخته شده. اما به نظر می‌رسد سلیقه مخاطبان این اثر از گذشته تاکنون فرق چندانی نکرده است. مخاطب در پایان عروسی می‌خواهد، خواسته‌ای که گرتا گرویگ، کارگردان جدیدترین فیلم زنان کوچک نیز به شکل زیرکانه‌ای به آن تن در می‌دهد.

استپ بی‌انتها

یک سرگذشت‌نامه‌ی پرتعلیق

«استپ بی‌انتها» یکی از سرگذشت‌نامه‌های خواندنی است که در آن نویسنده، داستان زندگی‌اش در نوجوانی را نوشته است. کتاب فقط یک سرگذشت‌نامه نیست بلکه مخاطبان را با شرایطی که در روسیه و لهستان در جنگ جهانی دوم دارد آشنا می‌کند، در واقع ماجراهای بی‌رحمانه‌ای که جنگ عامل ایجاد آن است. این اثر به نوعی ضد جنگ هم محسوب می‌شود.

داشتن و نداشتن

ارنست همینگوی نویسنده معاصر امریکایی که برنده جایز نوبل ادبیات هم شده، جزو نویسندگانی است که قلم و

وداع با اسلحه

ارنست همینگوی نویسنده معاصر امریکایی که برنده جایز نوبل ادبیات هم شده، جزو نویسندگانی است که قلم و

خورشید همچنان می دمد

خورشید همچنان می دمد

ارنست همینگوی نویسنده معاصر امریکایی که برنده جایز نوبل ادبیات هم شده، جزو نویسندگانی است که قلم و

پیرمرد و دریا

پیرمرد و دریا نجف دریابندری

ارنست همینگوی نویسنده سرشناس آمریکایی و برنده جایزه نوبل است. پیرمرد و دریا یکی از آثار مطرح اوست که با زبانی ساده به جدال انسان با زندگی می پردازد.

پایان «زنان کوچک» و انتظارات خواننده

داستان زنان کوچک برای خوانندگان کتاب و بینندگان فیلمش بسیار آشناست. این اثر هنوز پس از سال‌ها مخاطبان فراوانی دارد تا جایی که باز هم فیلم جدیدی از آن ساخته شده. اما به نظر می‌رسد سلیقه مخاطبان این اثر از گذشته تاکنون فرق چندانی نکرده است. مخاطب در پایان عروسی می‌خواهد، خواسته‌ای که گرتا گرویگ، کارگردان جدیدترین فیلم زنان کوچک نیز به شکل زیرکانه‌ای به آن تن در می‌دهد.

استپ بی‌انتها

یک سرگذشت‌نامه‌ی پرتعلیق

«استپ بی‌انتها» یکی از سرگذشت‌نامه‌های خواندنی است که در آن نویسنده، داستان زندگی‌اش در نوجوانی را نوشته است. کتاب فقط یک سرگذشت‌نامه نیست بلکه مخاطبان را با شرایطی که در روسیه و لهستان در جنگ جهانی دوم دارد آشنا می‌کند، در واقع ماجراهای بی‌رحمانه‌ای که جنگ عامل ایجاد آن است. این اثر به نوعی ضد جنگ هم محسوب می‌شود.