وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: رفوزه ها

رفوزه‌ها

حرفای گریه‌دار نمی‌پسندین؟!

ابوالفضل زرویی نصرآباد که با اسم‌های مستعارِ «ملانصرالدین»، «چغندر میرزا»، «ننه قمر»، «کلثوم ننه»، «آمیز مَمتقی»، «میرزا یحیی»، و «عَبدُل» در نشریات متعددی می‌نوشت، شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز معروف ایرانی است. «رفوزه‌ها» عنوان کلیات اشعار طنز اوست که به شش بخش «شعر نو»، «حکایت»، «از هر دری»، «اخوانیات»، «خودمانی‌ها» و «اصل مطلب» تقسیم می‌شود. زرویی در این کتاب نخستین اشعاری را که در ایام جوانی سروده هم آورده است تا جوان‌ترها شاهد رشد کیفی آثارش در مرور زمان باشند.

رفوزه‌ها

حرفای گریه‌دار نمی‌پسندین؟!

ابوالفضل زرویی نصرآباد که با اسم‌های مستعارِ «ملانصرالدین»، «چغندر میرزا»، «ننه قمر»، «کلثوم ننه»، «آمیز مَمتقی»، «میرزا یحیی»، و «عَبدُل» در نشریات متعددی می‌نوشت، شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز معروف ایرانی است. «رفوزه‌ها» عنوان کلیات اشعار طنز اوست که به شش بخش «شعر نو»، «حکایت»، «از هر دری»، «اخوانیات»، «خودمانی‌ها» و «اصل مطلب» تقسیم می‌شود. زرویی در این کتاب نخستین اشعاری را که در ایام جوانی سروده هم آورده است تا جوان‌ترها شاهد رشد کیفی آثارش در مرور زمان باشند.