سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رضا سیدحسینی

طاعون

طاعون

با آمدن کرونا در کریسمس سه سال پیش، بسیاری این در خانه ماندن و قرنطینه شدن را با

رضا سیدحسینی

5 اثر با ترجمه و تلاش رضا سیدحسینی

رضا سیدحسینی از مترجمان نامدار ایرانی است. معرفی نویسندگان مطرح جهان، ترجمه و تالیف کتاب درباره سبک‌های ادبی و همین طور ترجمه آثار برجسته جهان از کامو و مارگریت دوراس تا مالرو و تسوایک و بالزاک و سارتر تنها بخشی از فعالیت‌های او در طول حیاتش است که برای ایرانیان به یادگار مانده است.

 

طاعون

طاعون و بیگانه دو اثری است که آلبر کامو نویسنده شهیر فرانسوی با آن در ایران مشهور است. بسیاری این دو

فرهنگ آثار

فرهنگ آثار

کتاب فرهنگ آثار (معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز) مجموعه 6 جلدی است که تعداد

مکتب های ادبی

مکتب‌های ادبی

کتاب مکتب‌های ادبی را می‌توان سرآغاز آشنایی علاقمندان ادبیات با تفکرات، سبک‌ها و نگرش‌های مختلف ادبی جهان  برشمرد.

ضد خاطرات

ضد خاطرات

کتاب ضد خاطرات مجموعه خاطرات پراکنده «آندره مالرو» است که مدتی بر مسند وزارت فرهنگ فرانسه بود و

پیروزی فکر

پیروزی فکر

گاهی برخی کتاب‌ها فراتر از انتظار با استقبال روبرو می‌شوند مثل ترجمه‌ای که رضاسیدحسینی در عنفوان جوانی از

طاعون

طاعون

با آمدن کرونا در کریسمس سه سال پیش، بسیاری این در خانه ماندن و قرنطینه شدن را با

رضا سیدحسینی

5 اثر با ترجمه و تلاش رضا سیدحسینی

رضا سیدحسینی از مترجمان نامدار ایرانی است. معرفی نویسندگان مطرح جهان، ترجمه و تالیف کتاب درباره سبک‌های ادبی و همین طور ترجمه آثار برجسته جهان از کامو و مارگریت دوراس تا مالرو و تسوایک و بالزاک و سارتر تنها بخشی از فعالیت‌های او در طول حیاتش است که برای ایرانیان به یادگار مانده است.

 

طاعون

طاعون و بیگانه دو اثری است که آلبر کامو نویسنده شهیر فرانسوی با آن در ایران مشهور است. بسیاری این دو

فرهنگ آثار

فرهنگ آثار

کتاب فرهنگ آثار (معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز) مجموعه 6 جلدی است که تعداد

مکتب های ادبی

مکتب‌های ادبی

کتاب مکتب‌های ادبی را می‌توان سرآغاز آشنایی علاقمندان ادبیات با تفکرات، سبک‌ها و نگرش‌های مختلف ادبی جهان  برشمرد.

ضد خاطرات

ضد خاطرات

کتاب ضد خاطرات مجموعه خاطرات پراکنده «آندره مالرو» است که مدتی بر مسند وزارت فرهنگ فرانسه بود و

پیروزی فکر

پیروزی فکر

گاهی برخی کتاب‌ها فراتر از انتظار با استقبال روبرو می‌شوند مثل ترجمه‌ای که رضاسیدحسینی در عنفوان جوانی از