سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رضا زنگی آبادی

فرشته صلح یا فتانه اصفهانی

چرا باید کتاب «فرشته صلح یا فتانه اصفهانی» را خواند؟

رضا زنگی‌آبادی داستان‌نویس است و داور دومین دوره جایزه ادبی احمد محمود هم بوده. چندین کتاب نوشته است و رمان «شکار کبک» او در دوازدهمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری مورد تقدیر قرار گرفت.

زنگی آبادی در پویش «صدسال شمسی، ده داستان فارسی» ۱۰داستان مورد علاقه خود را برای بردن به قرن بعدی انتخاب کرد. اولین کتاب انتخابی او «فرشته صلح یا فتانه اصفهانی» بود. از او خواستیم تا برایمان بنویسد چه ویژگی‌هایی در این کتاب دیده که آن را برگزیده است.

فرشته صلح یا فتانه اصفهانی

چرا باید کتاب «فرشته صلح یا فتانه اصفهانی» را خواند؟

رضا زنگی‌آبادی داستان‌نویس است و داور دومین دوره جایزه ادبی احمد محمود هم بوده. چندین کتاب نوشته است و رمان «شکار کبک» او در دوازدهمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری مورد تقدیر قرار گرفت.

زنگی آبادی در پویش «صدسال شمسی، ده داستان فارسی» ۱۰داستان مورد علاقه خود را برای بردن به قرن بعدی انتخاب کرد. اولین کتاب انتخابی او «فرشته صلح یا فتانه اصفهانی» بود. از او خواستیم تا برایمان بنویسد چه ویژگی‌هایی در این کتاب دیده که آن را برگزیده است.