سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رضا دانش پژوه

درخت گیلاس

درخت گیلاس

درخت گیلاس ناخودآگاه آدم را یاد طعم گیلاس کیارستمی و سینما می‌‏اندازد. اگر از عنوان کتاب هم به

درخت گیلاس

درخت گیلاس

درخت گیلاس ناخودآگاه آدم را یاد طعم گیلاس کیارستمی و سینما می‌‏اندازد. اگر از عنوان کتاب هم به