سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: رسول قنبری

پیامبران جدید سرمایه

قصه‌گویی در عصر جدید سرمایه‌داری

«پیامبران جدید سرمایه» کتابی است در نقد سرمایه‌داری که در آن نویسنده به سراغ افراد قدرتمندی مثل شریل سندبرگ، جان مککی، اپرا وینفری و بیل و ملیندا گیتس رفته که هرکدام برای بیرون رفتن از وضعیت فعلی جهان و معضلاتش راه‌حل‌هایی را ارائه کرده‌اند. اشاف با خونسردی و بدون استفاده از ادبیات پوپولیستی و هیجانی و با انتخاب مثال‌های ملموس به خوبی توانسته است تناقض موجود در سیستم سرمایه‌داری را نشان بدهد.

پیامبران جدید سرمایه

قصه‌گویی در عصر جدید سرمایه‌داری

«پیامبران جدید سرمایه» کتابی است در نقد سرمایه‌داری که در آن نویسنده به سراغ افراد قدرتمندی مثل شریل سندبرگ، جان مککی، اپرا وینفری و بیل و ملیندا گیتس رفته که هرکدام برای بیرون رفتن از وضعیت فعلی جهان و معضلاتش راه‌حل‌هایی را ارائه کرده‌اند. اشاف با خونسردی و بدون استفاده از ادبیات پوپولیستی و هیجانی و با انتخاب مثال‌های ملموس به خوبی توانسته است تناقض موجود در سیستم سرمایه‌داری را نشان بدهد.