برچسب: رحیم قاسمیان

نیل گیمن

اساطیر نورس

کسانی که با نیل گیمن آشنایی دارند، علاقه فراوان او را به افسانه‌ها و اسطوره‌ها می‌دانند. از میان اسطوره‌ها، اساطیر نورس محبوب او هستند و برای همین رمانی به همین نام نوشته که در حقیقت روایت شخصی او از دنیای این اساطیر است.

نیل گیمن

اساطیر نورس

کسانی که با نیل گیمن آشنایی دارند، علاقه فراوان او را به افسانه‌ها و اسطوره‌ها می‌دانند. از میان اسطوره‌ها، اساطیر نورس محبوب او هستند و برای همین رمانی به همین نام نوشته که در حقیقت روایت شخصی او از دنیای این اساطیر است.