برچسب: ربکا استید

باب

فقط بچه‌ها باور می‌کنند

کمدها زنده‌اند و خاطراتی که در آن‌ها زندگی می‌کنند تاریخ ما را در خود نگه می‌دارند. می‌شود که پنج سال از آن خاطره گذشته باشد و آن خاطره مثل پنج سال قبل باشد و چیزهایی را به یاد بیاورد که مدت‌هاست فراموش کرده‌ایم. باب یکی از تکه‌های گذشته است و می‌خواهد همه آنچه را که پنج سال قبل اتفاق افتاده بود برای لیوی که حالا دیگر ده ساله شده است یادآوری کند. لیوی خاطرات پنج سالگی‌اش را فراموش کرده است و باب، هنوز نمی‌دانیم چه جور موجودی است. آیا باب یک مرغ است؟ یا یک زامبی؟ می‌شود او را در دایره‌المعارف پیدا کرد؟

باب

فقط بچه‌ها باور می‌کنند

کمدها زنده‌اند و خاطراتی که در آن‌ها زندگی می‌کنند تاریخ ما را در خود نگه می‌دارند. می‌شود که پنج سال از آن خاطره گذشته باشد و آن خاطره مثل پنج سال قبل باشد و چیزهایی را به یاد بیاورد که مدت‌هاست فراموش کرده‌ایم. باب یکی از تکه‌های گذشته است و می‌خواهد همه آنچه را که پنج سال قبل اتفاق افتاده بود برای لیوی که حالا دیگر ده ساله شده است یادآوری کند. لیوی خاطرات پنج سالگی‌اش را فراموش کرده است و باب، هنوز نمی‌دانیم چه جور موجودی است. آیا باب یک مرغ است؟ یا یک زامبی؟ می‌شود او را در دایره‌المعارف پیدا کرد؟