برچسب: راهنمای کتاب

کتاب درمانی

کتاب درمانی چیست؟

افسرده‌ای؟ این رمان را بخوان! با فرزندت مشکل داری؟ آن یکی را! استفاده از ادبیات برای مقاصد درمانی تقریباً به این‌ نقطه رسیده است. اما برای کتابخوان قهاری که تمام‌عمر به خوددرمانی با کتاب مشغول بوده است، این شیوه زیادی ساده‌شده و ابتدایی به نظر می‌رسد. به هر رو اکنون کتاب‌ درمانی (بیبلیوتراپی) حرفه‌ای به این‌جا رسیده است. مقاله‌‌ای که ترجمه‌اش را می‌خوانید ارتباط این نوع کتاب‌ درمانی و کتاب مشهور داروی رمان با «مدرسه‌ی زندگی» آلن دوباتن را شرح می‌دهد.

ارامنه

کتاب‌ها و منابعی درباره‌ی قتل عام ارمنیان

۵ اردیبهشت سالروز آغاز نژادکشی ارمنیان در ولایات شرقی عثمانی در طول جنگ جهانی اول است که یکی از بزرگترین فجایع این جنگ به شمار می‌رود. معلوم است نژادکشیِ برنامه‌ریزی شده در یک روز انجام نمی‌گیرد، کما این‌که کشتار ارمنیان شرق امپراطوری عثمانی هم طی تمام سال‌های جنگ و حتی در سال‌های بعد از پایان جنگ ادامه داشت. اما ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ شبی است که ماموران دولت عثمانی به خانه‌ی صدها روشنفکر ارمنی امپراطوری عثمانی بخصوص در استانبول می‌ریزند و همه را به تبعید می‌فرستند. اما به فارسی چه کتاب‌هایی درباره‌ی قتل عام ارامنه منتشر شده است؟

راهنمای کتابخوانی

تنوع عنوان‌ها و تعداد کتاب‌هایی که هر ساله به بازار نشر وارد می‌شوند آن‌قدر زیاد شده که فرآیند «انتخاب کتاب» حالا ممکن است خودش به اندازه‌ی خواندن کتاب وقت ببرد. همه‌ی ما این تجربه را داریم که بعد از وارد شدن به کتابفروشی و دیدن حجم عظیم نخوانده‌ها، دچار نوعی احساس ناراحتی و پریشانی شده‌ایم و با خودمان فکر کرده‌ایم که عمرمان به خواندن چه حجمی از این کتاب‌ها قد می‌دهد؟ وینش در این حدود یک سال با هدف کمک به مخاطب برای شناخت تازه‌های نشر و کتاب‌های مهمی که هر ساله تجدید چاپ می‌شوند کارش را شروع کرده و در راستای همین راهنمایی و کمک به انتخاب کتاب، لیست‌هایی را منتشر کرده که حول یک موضوع خاص به مخاطب می‌گوید که در دنیای کتاب‌ها چه خبر است.

کودتای بیست و هشت مرداد

کتاب‌هایی که باید برای کودتای بیست و هشت مرداد خواند

شصت و شش سال از روز بیست و هشت مردادماه سال ۱۳۳۲ می‌گذرد و همچنان کتاب‌ها و مقالات متعددی در شرح آن‌چه در این روز بر سر ایران، تاریخ آن، دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت آمد نوشته می‌شود. در رجوع به این روز و کودتای تاریخی اما سراغ چه کتاب‌هایی باید برویم؟ در این مقاله سعی شده است مهم‌ترین کتاب‌هایی که اسناد و خاطراتی دست اول در زمینه کودتای بیست و هشتم مرداد در خود دارند به خواننده معرفی شود.

کتاب درمانی

کتاب درمانی چیست؟

افسرده‌ای؟ این رمان را بخوان! با فرزندت مشکل داری؟ آن یکی را! استفاده از ادبیات برای مقاصد درمانی تقریباً به این‌ نقطه رسیده است. اما برای کتابخوان قهاری که تمام‌عمر به خوددرمانی با کتاب مشغول بوده است، این شیوه زیادی ساده‌شده و ابتدایی به نظر می‌رسد. به هر رو اکنون کتاب‌ درمانی (بیبلیوتراپی) حرفه‌ای به این‌جا رسیده است. مقاله‌‌ای که ترجمه‌اش را می‌خوانید ارتباط این نوع کتاب‌ درمانی و کتاب مشهور داروی رمان با «مدرسه‌ی زندگی» آلن دوباتن را شرح می‌دهد.

ارامنه

کتاب‌ها و منابعی درباره‌ی قتل عام ارمنیان

۵ اردیبهشت سالروز آغاز نژادکشی ارمنیان در ولایات شرقی عثمانی در طول جنگ جهانی اول است که یکی از بزرگترین فجایع این جنگ به شمار می‌رود. معلوم است نژادکشیِ برنامه‌ریزی شده در یک روز انجام نمی‌گیرد، کما این‌که کشتار ارمنیان شرق امپراطوری عثمانی هم طی تمام سال‌های جنگ و حتی در سال‌های بعد از پایان جنگ ادامه داشت. اما ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ شبی است که ماموران دولت عثمانی به خانه‌ی صدها روشنفکر ارمنی امپراطوری عثمانی بخصوص در استانبول می‌ریزند و همه را به تبعید می‌فرستند. اما به فارسی چه کتاب‌هایی درباره‌ی قتل عام ارامنه منتشر شده است؟

راهنمای کتابخوانی

تنوع عنوان‌ها و تعداد کتاب‌هایی که هر ساله به بازار نشر وارد می‌شوند آن‌قدر زیاد شده که فرآیند «انتخاب کتاب» حالا ممکن است خودش به اندازه‌ی خواندن کتاب وقت ببرد. همه‌ی ما این تجربه را داریم که بعد از وارد شدن به کتابفروشی و دیدن حجم عظیم نخوانده‌ها، دچار نوعی احساس ناراحتی و پریشانی شده‌ایم و با خودمان فکر کرده‌ایم که عمرمان به خواندن چه حجمی از این کتاب‌ها قد می‌دهد؟ وینش در این حدود یک سال با هدف کمک به مخاطب برای شناخت تازه‌های نشر و کتاب‌های مهمی که هر ساله تجدید چاپ می‌شوند کارش را شروع کرده و در راستای همین راهنمایی و کمک به انتخاب کتاب، لیست‌هایی را منتشر کرده که حول یک موضوع خاص به مخاطب می‌گوید که در دنیای کتاب‌ها چه خبر است.

کودتای بیست و هشت مرداد

کتاب‌هایی که باید برای کودتای بیست و هشت مرداد خواند

شصت و شش سال از روز بیست و هشت مردادماه سال ۱۳۳۲ می‌گذرد و همچنان کتاب‌ها و مقالات متعددی در شرح آن‌چه در این روز بر سر ایران، تاریخ آن، دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت آمد نوشته می‌شود. در رجوع به این روز و کودتای تاریخی اما سراغ چه کتاب‌هایی باید برویم؟ در این مقاله سعی شده است مهم‌ترین کتاب‌هایی که اسناد و خاطراتی دست اول در زمینه کودتای بیست و هشتم مرداد در خود دارند به خواننده معرفی شود.