برچسب: رابرت مک کی

یک فهرست پیشنهادی برای کتاب‌های فیلمنامه‌ نویسی

خیلی‌ها علاقمندند که فیلم‌نامه‌نویس بشوند. این را می‌توان وقتی فهمید که در قفسه‌های کتابفروشی می‌گردید و ده‌ها کتاب با عناوینی مشاهده می‌کنید که وعده می‌دهند در ده روز فیلمنامه بنویسید، در یک هفته داستان‌تان را تبدیل به اثری پرفروش کنید، در دو هفته همه چیز را بیاموزید و یک شبه ره صد ساله بروید. اگر فرق فیلمنامه خوب با فیلمنامه بد را بدانید، و تلاش کنید وقتتان را صرف نوشتن متنی با ارزش کنید. متن پیش‌ رو می‌کوشد بدون وعده‌های توخالی مسیر مطالعه فیلمنامه‌نویسی را هموار کند. این فقط یک فهرست پیشنهادی برای مطالعه چند کتاب است، در ده روز تنها اتفاقی که می‌توانید رقم بزنید مطالعه اساسی یکی از همین کتاب‌هاست!

یک فهرست پیشنهادی برای کتاب‌های فیلمنامه‌ نویسی

خیلی‌ها علاقمندند که فیلم‌نامه‌نویس بشوند. این را می‌توان وقتی فهمید که در قفسه‌های کتابفروشی می‌گردید و ده‌ها کتاب با عناوینی مشاهده می‌کنید که وعده می‌دهند در ده روز فیلمنامه بنویسید، در یک هفته داستان‌تان را تبدیل به اثری پرفروش کنید، در دو هفته همه چیز را بیاموزید و یک شبه ره صد ساله بروید. اگر فرق فیلمنامه خوب با فیلمنامه بد را بدانید، و تلاش کنید وقتتان را صرف نوشتن متنی با ارزش کنید. متن پیش‌ رو می‌کوشد بدون وعده‌های توخالی مسیر مطالعه فیلمنامه‌نویسی را هموار کند. این فقط یک فهرست پیشنهادی برای مطالعه چند کتاب است، در ده روز تنها اتفاقی که می‌توانید رقم بزنید مطالعه اساسی یکی از همین کتاب‌هاست!