سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ذن

ذهن ذن، ذهن آغازگر

به سوی خلاقیت و کشف زیبایی

ذاذن تجربه‌ای شخصی است که برای هرکس می‌تواند متفاوت باشد. اما نکته‌ی جالب این است که چه از قبل تمرین ذن انجام داده باشید، چه انجام نداده باشید از خواندن ذهن ذن، ذهن آغازگر بی‌بهره نمی‌مانید. چه بسا پس از خواندن آن دلتان بخواهد ذن را به شکل جدی‌تری دنبال کنید و تمرینات آن را انجام دهید. حتی ممکن است بعضی گفتارها چنان حق مطلب را برایتان ادا کنند که برگردید آن را چند بار بخوانید.

ذهن ذن، ذهن آغازگر

به سوی خلاقیت و کشف زیبایی

ذاذن تجربه‌ای شخصی است که برای هرکس می‌تواند متفاوت باشد. اما نکته‌ی جالب این است که چه از قبل تمرین ذن انجام داده باشید، چه انجام نداده باشید از خواندن ذهن ذن، ذهن آغازگر بی‌بهره نمی‌مانید. چه بسا پس از خواندن آن دلتان بخواهد ذن را به شکل جدی‌تری دنبال کنید و تمرینات آن را انجام دهید. حتی ممکن است بعضی گفتارها چنان حق مطلب را برایتان ادا کنند که برگردید آن را چند بار بخوانید.