برچسب: دیکنز

دیکنز

چارلز دیکنز، نویسنده‌ ای که همه جا را زندان می دید

دیکنز در اوج شهرت وقتی به آمریکا رفت از زندان‌های بوستون، نیویورک و بالتیمور هم بازدید کرد. زندان همیشه در کارهای او سروکله‌اش پیدا می‌شود. در یادداشت‌های پیک‌ویک، در آرزوهای بزرگ وقتی پیپ زندان نیوگیت را می‌بیند، در به زندان افتادن فاگین پیر، در داستان دو شهر و در بسیاری از آثار دیگر دیکنز. زندان خاطره‌ای تروماتیک در کودکی دیکنز است: در ۱۲ سالگی او شاهد بود پدرش، و بعدا بقیه خانواده او، را به خاطر بدهی‌ بالا آوردن به زندان می‌برند.
اما در آثار دیکنز فقط زندان‌ها نیستند که زندانند! کارخانه‌های سرشار از استثمار قرن نوزدهمی کارگران و خانه خانم هاویشام هم زندانند. زندان استعاری به زندانی استعاری هم نیاز دارد و در آثار دیکنز همه به نوعی در بازداشتند. این مقاله را تا انتها بخوانید تا برسید به اشاره نویسنده به حقایقی از زندگی شخصی دیکنز و سپس تفسیر او.

کریسمس

داستان‌های کریسمس

در کتاب‌های آسمانی آمده است خداوند عالم و زمین و زمان را در شش روز آفرید و روز هفتم روز استراحت شد. بشر به زمان‌هایی نیاز دارد که کاری نداشته باشد. با دلیل و بی‌دلیل خوش باشد و این نیاز بشر چنان کهنه و قدیمی است که هیچ مخالفتی از هیچ زاویه‌ای نتوانسته است نابودش کند. حتی اسکروج قهرمان عبوس و بدخلق داستان کوتاه سرود کریسمس چارلز دیکنز!

کریسمس مبارک، آقای اسکروج!

دیکنز در سی‌ویک سالگی با کتاب کوچک اما تاثیرگذارش، هم یک کاراکتر به یادماندنی «اسکروج» خلق کرد و هم در احیای سنت آن سال‌ها کمرنگ شده‌ی کریسمس نقش ایفا کرد. این داستان تمثیلی و سرودی که او به نثر برای جشن کریسمس نوشت، بعدها به شمایلی ماندگار برای جشن‌های کریسمس تبدیل شد. روح‌ها آقای اسکروج را به سفری وحشتناک به گذشته و حال و آینده می‌برند. او در اثر این سفر متنبه و مهربان می‌شود و به ارزش جشن و نیکوکاری در زندگی انسان پی می‌برد.

دیکنز

چارلز دیکنز، نویسنده‌ ای که همه جا را زندان می دید

دیکنز در اوج شهرت وقتی به آمریکا رفت از زندان‌های بوستون، نیویورک و بالتیمور هم بازدید کرد. زندان همیشه در کارهای او سروکله‌اش پیدا می‌شود. در یادداشت‌های پیک‌ویک، در آرزوهای بزرگ وقتی پیپ زندان نیوگیت را می‌بیند، در به زندان افتادن فاگین پیر، در داستان دو شهر و در بسیاری از آثار دیگر دیکنز. زندان خاطره‌ای تروماتیک در کودکی دیکنز است: در ۱۲ سالگی او شاهد بود پدرش، و بعدا بقیه خانواده او، را به خاطر بدهی‌ بالا آوردن به زندان می‌برند.
اما در آثار دیکنز فقط زندان‌ها نیستند که زندانند! کارخانه‌های سرشار از استثمار قرن نوزدهمی کارگران و خانه خانم هاویشام هم زندانند. زندان استعاری به زندانی استعاری هم نیاز دارد و در آثار دیکنز همه به نوعی در بازداشتند. این مقاله را تا انتها بخوانید تا برسید به اشاره نویسنده به حقایقی از زندگی شخصی دیکنز و سپس تفسیر او.

کریسمس

داستان‌های کریسمس

در کتاب‌های آسمانی آمده است خداوند عالم و زمین و زمان را در شش روز آفرید و روز هفتم روز استراحت شد. بشر به زمان‌هایی نیاز دارد که کاری نداشته باشد. با دلیل و بی‌دلیل خوش باشد و این نیاز بشر چنان کهنه و قدیمی است که هیچ مخالفتی از هیچ زاویه‌ای نتوانسته است نابودش کند. حتی اسکروج قهرمان عبوس و بدخلق داستان کوتاه سرود کریسمس چارلز دیکنز!

کریسمس مبارک، آقای اسکروج!

دیکنز در سی‌ویک سالگی با کتاب کوچک اما تاثیرگذارش، هم یک کاراکتر به یادماندنی «اسکروج» خلق کرد و هم در احیای سنت آن سال‌ها کمرنگ شده‌ی کریسمس نقش ایفا کرد. این داستان تمثیلی و سرودی که او به نثر برای جشن کریسمس نوشت، بعدها به شمایلی ماندگار برای جشن‌های کریسمس تبدیل شد. روح‌ها آقای اسکروج را به سفری وحشتناک به گذشته و حال و آینده می‌برند. او در اثر این سفر متنبه و مهربان می‌شود و به ارزش جشن و نیکوکاری در زندگی انسان پی می‌برد.