وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: دیوید مک کی

آب و هوا با المر

فیل محبوب ادبیات کودک

خالق اثر به شکل خلاقانه‌ای به خوانندگان کوچک و بزرگش نشان داده که می‌توان در برخی از ویژگی‌ها با دیگران برابر و در برخی ویژگی‌های دیگر متفاوت بود. این مجموعه به نوعی مفاهیم کتاب داستان المر را با خود به همراه دارد، به اضافه‌ی مفاهیم تازه‌ی دیگر. کودکان برای خواندن این مجموعه حتما لازم نیست از قبل با این فیل محبوب آشنا باشند، بلکه آشنایی‌شان با او می‌تواند از همین جا شروع شود.

آب و هوا با المر

فیل محبوب ادبیات کودک

خالق اثر به شکل خلاقانه‌ای به خوانندگان کوچک و بزرگش نشان داده که می‌توان در برخی از ویژگی‌ها با دیگران برابر و در برخی ویژگی‌های دیگر متفاوت بود. این مجموعه به نوعی مفاهیم کتاب داستان المر را با خود به همراه دارد، به اضافه‌ی مفاهیم تازه‌ی دیگر. کودکان برای خواندن این مجموعه حتما لازم نیست از قبل با این فیل محبوب آشنا باشند، بلکه آشنایی‌شان با او می‌تواند از همین جا شروع شود.