برچسب: دیوید دیوپ

دیوپ

رونق داستان‌های مهاجران پسااستعماری

دیوید دیوپ نخستین رمان‌نویس فرانسوی است که برنده‌ی جایزه بوکر اینترنشنال می‌شود. این جایزه برای رمان شب همه‌ی خون‌ها سیاهند، نخستین اثر او که به زبان انگلیسی ترجمه شده است، به او تعلق می‌گیرد. داستانی درباره سربازان سنگالی ارتش فرانسه در جنگ جهانی اول و الهام گرفته از سرنوشت پدربزرگ خود نویسنده که اصلیتی سنگالی دارد.

دیوپ

رونق داستان‌های مهاجران پسااستعماری

دیوید دیوپ نخستین رمان‌نویس فرانسوی است که برنده‌ی جایزه بوکر اینترنشنال می‌شود. این جایزه برای رمان شب همه‌ی خون‌ها سیاهند، نخستین اثر او که به زبان انگلیسی ترجمه شده است، به او تعلق می‌گیرد. داستانی درباره سربازان سنگالی ارتش فرانسه در جنگ جهانی اول و الهام گرفته از سرنوشت پدربزرگ خود نویسنده که اصلیتی سنگالی دارد.