وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: دیوید اسمال

باغبان

خنداندن به روش باغبان‌ها

روایت «باغبان» به‌صورت نامه‌هایی است که لیدیا خطاب به خانواده‌اش می‌فرستد. ما همه‌ی ماجراها و اتفاقات را از نامه‌های لیدیا می‌فهمیم. برداشت‌های لیدیا از زندگی جدیدش در شهر در لابه‌لای نامه‌ها به وضوح مشخص است. تعجب کردن‌هایش از رفتار دایی جیم و اینکه نمی‌داند چرا او هیچ‌وقت نمی‌خندد؟ اما امید دارد که بالاخره روزی لبخند دایی جیم را ببیند.

باغبان

خنداندن به روش باغبان‌ها

روایت «باغبان» به‌صورت نامه‌هایی است که لیدیا خطاب به خانواده‌اش می‌فرستد. ما همه‌ی ماجراها و اتفاقات را از نامه‌های لیدیا می‌فهمیم. برداشت‌های لیدیا از زندگی جدیدش در شهر در لابه‌لای نامه‌ها به وضوح مشخص است. تعجب کردن‌هایش از رفتار دایی جیم و اینکه نمی‌داند چرا او هیچ‌وقت نمی‌خندد؟ اما امید دارد که بالاخره روزی لبخند دایی جیم را ببیند.