سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: دیدیه کرنی

آسمانخراش‌ها خونه

این خونه رو کی ساخته؟

شاید فهم معماری مخصوصا برای کودکان و نوجوانان در ابتدا مشکل به نظر برسد، اما در عین حال بی‌نهایت جذاب است. انسان‌ها از زمان داستانِ برج بابل تا همین امروز رویای ساختن و داشتن ساختمان‌های بلند و متفاوت را داشته‌اند و این رویا امروز با پیشرفت علم از همیشه ممکن‌تر است. اگر مجموعه کتاب‌های کی ساختش را بخوانید، معماری مدرن دیگر برای‌تان رمزآلود نخواهد بود.

آسمانخراش‌ها خونه

این خونه رو کی ساخته؟

شاید فهم معماری مخصوصا برای کودکان و نوجوانان در ابتدا مشکل به نظر برسد، اما در عین حال بی‌نهایت جذاب است. انسان‌ها از زمان داستانِ برج بابل تا همین امروز رویای ساختن و داشتن ساختمان‌های بلند و متفاوت را داشته‌اند و این رویا امروز با پیشرفت علم از همیشه ممکن‌تر است. اگر مجموعه کتاب‌های کی ساختش را بخوانید، معماری مدرن دیگر برای‌تان رمزآلود نخواهد بود.