وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: دوچرخه

دوچرخه

قرار تمام پنج‌شنبه‌های من

«استمرار» همان چیزی است که حلقه گمشده مطبوعات ماست. حالا در این وانفسای مطبوعات، نشریه «دوچرخه» بیست ساله شده است. دو دهه. برای مطبوعات در ایران عمری طولانی محسوب می‌شود. نسلی از نوجوان‌ها با دوچرخه بزرگ شده‌اند، جوان شده‌اند و خاطره دارند. خیلی‌ها هم از همان دوچرخه روزنامه‌نگار شده‌اند. علی مولوی روزنامه‌نگار و مدیر هنری دوچرخه است از او خواستیم تا درباره رابطه‌ی خودش و دوچرخه برایمان بنویسد. مولوی آرزومند است دوچرخه به شماره ده هزارم برسد، زمانی که او دیگر نخواهد بود.

دوچرخه

قرار تمام پنج‌شنبه‌های من

«استمرار» همان چیزی است که حلقه گمشده مطبوعات ماست. حالا در این وانفسای مطبوعات، نشریه «دوچرخه» بیست ساله شده است. دو دهه. برای مطبوعات در ایران عمری طولانی محسوب می‌شود. نسلی از نوجوان‌ها با دوچرخه بزرگ شده‌اند، جوان شده‌اند و خاطره دارند. خیلی‌ها هم از همان دوچرخه روزنامه‌نگار شده‌اند. علی مولوی روزنامه‌نگار و مدیر هنری دوچرخه است از او خواستیم تا درباره رابطه‌ی خودش و دوچرخه برایمان بنویسد. مولوی آرزومند است دوچرخه به شماره ده هزارم برسد، زمانی که او دیگر نخواهد بود.