سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: دوستی دوطرفه

دوستان صمیمی، کارهای قدیمی باغ وحش، دوستی دوطرفه فیلیپ سی. استد تصویرگر ارین ای. استد

دوستان صمیمی، کارهای قدیمی

آموس مک‌گی هرروز به روال روزهای قبل به محض این که ساعتش زنگ می‌خورد، از خواب بیدار می‌شود، لباس‌هایش را می‌پوشد، صبحانه می‌خورد و راهی محل کارش می‌شود. هر روز درست ساعت 6 صبح، آموس به محل کارش، یعنی باغ وحش می‌رسد. او در باغ وحش کارهایش را با نظم انجام می‌دهد و از آن مهم‌تر به دوستانش سر می‌زند. دوستان آموس، حیوانات باغ وحش هستند و داستان کتاب دوستی دوطرفه دقیقاً از همین جا شروع می‌شود.

دوستان صمیمی، کارهای قدیمی باغ وحش، دوستی دوطرفه فیلیپ سی. استد تصویرگر ارین ای. استد

دوستان صمیمی، کارهای قدیمی

آموس مک‌گی هرروز به روال روزهای قبل به محض این که ساعتش زنگ می‌خورد، از خواب بیدار می‌شود، لباس‌هایش را می‌پوشد، صبحانه می‌خورد و راهی محل کارش می‌شود. هر روز درست ساعت 6 صبح، آموس به محل کارش، یعنی باغ وحش می‌رسد. او در باغ وحش کارهایش را با نظم انجام می‌دهد و از آن مهم‌تر به دوستانش سر می‌زند. دوستان آموس، حیوانات باغ وحش هستند و داستان کتاب دوستی دوطرفه دقیقاً از همین جا شروع می‌شود.