برچسب: دوبراوکا اوگرشیچ

دوبراوکا اوگرشیچ کروات

مصاحبه‌ای با دوبراوکا اوگرشیچ، نویسنده‌ی پُست‌یوگسلاو

کتاب البته که عصبانی هستم: پنج جستار درباره‌ی وطن و انزوای خودخواستهترجمه‌‌ی بخش‌هایی از کتاب فرهنگ کارائوکه Karaoke Culture نوشته‌ی دوبراوکا اوگرشیچ نویسنده‌ی کروات مقیم آمستردام هلند است. نویسنده در این مقالات شرح داده است که چگونه در افتادن با احساسات ناسیونالیستی تند در جمهوری تازه تاسیس کرواسی در نهایت او را وادار به ترک وطن کرد. در مصاحبه‌ای که از سایت politicalcritique.org گرفته شده و ترجمه‌ی قسمت‌هایی از آن را در زیر می‌خوانید، اوگرشیچ درک خود را از مفهوم هویت شرح می‌دهد.

دوبراوکا اوگرشیچ کروات

مصاحبه‌ای با دوبراوکا اوگرشیچ، نویسنده‌ی پُست‌یوگسلاو

کتاب البته که عصبانی هستم: پنج جستار درباره‌ی وطن و انزوای خودخواستهترجمه‌‌ی بخش‌هایی از کتاب فرهنگ کارائوکه Karaoke Culture نوشته‌ی دوبراوکا اوگرشیچ نویسنده‌ی کروات مقیم آمستردام هلند است. نویسنده در این مقالات شرح داده است که چگونه در افتادن با احساسات ناسیونالیستی تند در جمهوری تازه تاسیس کرواسی در نهایت او را وادار به ترک وطن کرد. در مصاحبه‌ای که از سایت politicalcritique.org گرفته شده و ترجمه‌ی قسمت‌هایی از آن را در زیر می‌خوانید، اوگرشیچ درک خود را از مفهوم هویت شرح می‌دهد.