وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: دنیل افری

آن‌‌چه شما می‌‌گویید، آن‌‌چه پزشک می‌‌شنود: روایت‌‌هایی از پزشک و بیمار

هرمنوتیک، راهی برای شفای انسان

زیربنای کتاب آن‌‌چه شما می‌‌گویید، آن‌‌چه پزشک می‌‌شنود اصول هرمنوتیک است. دنیل افری در این کتاب توضیح می‌دهد که با وجود تمامی ابزارهای پیشرفته و پیچیده‌ی تشخیصی در پزشکی امروز، مکالمه‌ی میان پزشک و بیمار هم‌‌چنان اولین و اصلی‌‌ترین ابزار تشخیص است اما پزشکان به دلیل سرکار داشتن‌‌شان با مرگ و زندگی، حالتی نیمه‌خدایی دارند و بنابراین از دید بسیاری از افراد این بیمار است که در این رابطه باید همه‌ی تلاشش را بکند تا همه‌چیز به‌درستی پیش رود.

آن‌‌چه شما می‌‌گویید، آن‌‌چه پزشک می‌‌شنود: روایت‌‌هایی از پزشک و بیمار

هرمنوتیک، راهی برای شفای انسان

زیربنای کتاب آن‌‌چه شما می‌‌گویید، آن‌‌چه پزشک می‌‌شنود اصول هرمنوتیک است. دنیل افری در این کتاب توضیح می‌دهد که با وجود تمامی ابزارهای پیشرفته و پیچیده‌ی تشخیصی در پزشکی امروز، مکالمه‌ی میان پزشک و بیمار هم‌‌چنان اولین و اصلی‌‌ترین ابزار تشخیص است اما پزشکان به دلیل سرکار داشتن‌‌شان با مرگ و زندگی، حالتی نیمه‌خدایی دارند و بنابراین از دید بسیاری از افراد این بیمار است که در این رابطه باید همه‌ی تلاشش را بکند تا همه‌چیز به‌درستی پیش رود.