وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: دفاع از جیکوب

دفاع از جیکوب

دادستانی که کودکش متهم اصلی قتل است

دفاع از جیکوب روایتی است پیرامون چالش‌های پیش روی یک دادستان باهوش و کاربلد، اما بی‌خبر از واقعیت‌های زندگی پسرش! در این رمان دو جهان به صورت موازی پیش می‌روند. یکی جهان حقوق کیفری و رقابت‌های رایج در بین دادستان‌ها و آن دیگری، جهان تربیت کودکان در مناطق حومه‌ی شهری آمریکا!

دفاع از جیکوب

دادستانی که کودکش متهم اصلی قتل است

دفاع از جیکوب روایتی است پیرامون چالش‌های پیش روی یک دادستان باهوش و کاربلد، اما بی‌خبر از واقعیت‌های زندگی پسرش! در این رمان دو جهان به صورت موازی پیش می‌روند. یکی جهان حقوق کیفری و رقابت‌های رایج در بین دادستان‌ها و آن دیگری، جهان تربیت کودکان در مناطق حومه‌ی شهری آمریکا!