برچسب: در باب جنگ

جنگ

در باب جنگ

در باب جنگ، بارزترین جلوه‌ی تلاش تاریخ غرب برای درک جنگ به شمار می‌آید. اثری ناتمام که توسط ژنرال پروسی کارل فون کلاوزویتز (Carl von Clausewitz) و پس از دوران جنگ‌های ناپلئون در فاصله‌ی سال‌های 1816 تا 1830 نوشته شده و به یکی از مهم‌ترین آثار کلاسیک در حوزه‌ی فلسفه‌ی جنگ تبدیل شده است. بیایید از خودمان بپرسیم چگونه با وجود این دگرگونی‌های عظیم و در عصر بمب‌های هسته‌ای و جنگ‌های نامتقارن، نظریات کلاوزویتز، هنوز هم می‌توانند توجهات را به خود جلب کنند؟

جنگ

در باب جنگ

در باب جنگ، بارزترین جلوه‌ی تلاش تاریخ غرب برای درک جنگ به شمار می‌آید. اثری ناتمام که توسط ژنرال پروسی کارل فون کلاوزویتز (Carl von Clausewitz) و پس از دوران جنگ‌های ناپلئون در فاصله‌ی سال‌های 1816 تا 1830 نوشته شده و به یکی از مهم‌ترین آثار کلاسیک در حوزه‌ی فلسفه‌ی جنگ تبدیل شده است. بیایید از خودمان بپرسیم چگونه با وجود این دگرگونی‌های عظیم و در عصر بمب‌های هسته‌ای و جنگ‌های نامتقارن، نظریات کلاوزویتز، هنوز هم می‌توانند توجهات را به خود جلب کنند؟