برچسب: در انتظار زندگی

انتظار عروسکی

در انتظار زندگی

به عروسک‌ها نگاه کن. فکر می‌کنی آن‌ها منتظر چه چیزی هستند؟ یک چیز هیجان‌انگیز؟ یک مهمان ناخوانده؟ یا یک دوست جدید؟ صبر کن! شاید آن‌ها منتظر تو باشند. کتاب انتظار عروسکی برای این اینجاست تا با ما از حس «انتظار» حرف بزند. نه فقط با ما، بلکه هم‌چنین با کودک ما!

انتظار عروسکی

در انتظار زندگی

به عروسک‌ها نگاه کن. فکر می‌کنی آن‌ها منتظر چه چیزی هستند؟ یک چیز هیجان‌انگیز؟ یک مهمان ناخوانده؟ یا یک دوست جدید؟ صبر کن! شاید آن‌ها منتظر تو باشند. کتاب انتظار عروسکی برای این اینجاست تا با ما از حس «انتظار» حرف بزند. نه فقط با ما، بلکه هم‌چنین با کودک ما!