وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: در آمریکا

در آمریکا

رویای آمریکایی

رویای امریکایی مفهومی بود که شوروشوق مهاجرت به سرزمین فرصت‌ها را در سرتاسر جهان به راه انداخت. رمان «در آمریکا» همین رویا را زمینه‌ی مهاجرت یک گروه هنرمند و روشنفکر در سال‌های پایانی قرن نوزدهم از لهستان تحت اشغال روسیه به کالیفرنیای جنوبی قرار می‌دهد. در زمانی که هنوز بسیاری از بخش‌های امریکا سرزمین پرت‌افتاده و مهجوری‌‌ست و گروه لهستانی‌ها تلاش می‌کنند یک جامعه‌ی اشتراکی موفق و ثروتمند در این کشور بسازند. اما این رویا شکست می‌خورد و سرانجام بازگشت دوباره به هنر و تئاتر است که سرخوردگی ناشی از این شکست را التیام می‌بخشد.

در آمریکا

رویای آمریکایی

رویای امریکایی مفهومی بود که شوروشوق مهاجرت به سرزمین فرصت‌ها را در سرتاسر جهان به راه انداخت. رمان «در آمریکا» همین رویا را زمینه‌ی مهاجرت یک گروه هنرمند و روشنفکر در سال‌های پایانی قرن نوزدهم از لهستان تحت اشغال روسیه به کالیفرنیای جنوبی قرار می‌دهد. در زمانی که هنوز بسیاری از بخش‌های امریکا سرزمین پرت‌افتاده و مهجوری‌‌ست و گروه لهستانی‌ها تلاش می‌کنند یک جامعه‌ی اشتراکی موفق و ثروتمند در این کشور بسازند. اما این رویا شکست می‌خورد و سرانجام بازگشت دوباره به هنر و تئاتر است که سرخوردگی ناشی از این شکست را التیام می‌بخشد.