برچسب: درباره وینش

چرا سرگرمی؟

روزگار عجیبی است و همگی آن‌قدر درگیر مسایل ریز و درشت محیط خود هستیم که برخی مواقع کوچک‌ترین مفر برای جدا کردن ذهن از مشغله های روزمره باعث آرامش است.

چرا نطق نوبل؟

هر سال در اسفند ماه، وینش هم مثل خیلی از کسب و کارهای دیگر، بسته کوچکی به رسم عیدی و شادباش نوروز برای مهربانانی که طی یکسال با ما همکاری داشته‌اند، تدارک می‌بیند.

چرا وینش‌ویدیو؟

شاید پرسش مستقیم وینش این باشد که چگونه آدم‌هایی که کمتر به فکر مطالعه هستند را تشویق کند که شروع به کتابخوانی کنند. اما وینش ویدئو در پی اقدامات تئوریک برای کتابخوان کردن نیست، دوست دارد قصه بگوید و بشنود.

چرا سرگرمی؟

روزگار عجیبی است و همگی آن‌قدر درگیر مسایل ریز و درشت محیط خود هستیم که برخی مواقع کوچک‌ترین مفر برای جدا کردن ذهن از مشغله های روزمره باعث آرامش است.

چرا نطق نوبل؟

هر سال در اسفند ماه، وینش هم مثل خیلی از کسب و کارهای دیگر، بسته کوچکی به رسم عیدی و شادباش نوروز برای مهربانانی که طی یکسال با ما همکاری داشته‌اند، تدارک می‌بیند.

چرا وینش‌ویدیو؟

شاید پرسش مستقیم وینش این باشد که چگونه آدم‌هایی که کمتر به فکر مطالعه هستند را تشویق کند که شروع به کتابخوانی کنند. اما وینش ویدئو در پی اقدامات تئوریک برای کتابخوان کردن نیست، دوست دارد قصه بگوید و بشنود.