وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: دانگارمبا

Tsitsi Dangarembga

کتابی که تا 93 سال دیگر خوانده نمی‌شود

تسیتسی دانگارمبگا، نویسنده زیمباوه‌ای به نویسندگانی از جمله مارگارت اتوود و اوشن وونگ می‌پیوندد که موافقت کرده‌اند اثر جدیدشان را در پروژه‌ای به نام Future Library مهر و موم کنند. آثار این نویسندگان تا سال 2114 در دسترس قرار نخواهند گرفت و خوانده نخواهند شد. روزنامه گاردین در تاریخ 25 آگوست 2021 این خبر را منتشر کرده است.

Tsitsi Dangarembga

کتابی که تا 93 سال دیگر خوانده نمی‌شود

تسیتسی دانگارمبگا، نویسنده زیمباوه‌ای به نویسندگانی از جمله مارگارت اتوود و اوشن وونگ می‌پیوندد که موافقت کرده‌اند اثر جدیدشان را در پروژه‌ای به نام Future Library مهر و موم کنند. آثار این نویسندگان تا سال 2114 در دسترس قرار نخواهند گرفت و خوانده نخواهند شد. روزنامه گاردین در تاریخ 25 آگوست 2021 این خبر را منتشر کرده است.