وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: داستایوفسکی

داستایوفسکی یادداشت‌های زیرزمینی

یادداشت‌های زیرزمینی

کتاب یادداشت‌های زیرزمینی یادداشت‌های مردی جوان است که با جامعه و محیط اطراف خود احساس بیگانگی می‌کند. او نمی‌تواند با اطرافیانش ارتباط برقرار کند و در این یادداشت‌ها، خواننده را به عمق احساسات، افکار و تضادهای مختلفی که با آن‌ها درگیر است، راه می‌دهد.

جنایت و مکافات

فئودور داستایوفسکی، در سال ۱۸۲۱ در روسیه به دنیا آمد. در ۱۵ سالگی مادر خود را از دست داد و در همان سال مدرسه را ترک کرد و به انستیتو آموزشی مهندسی نظامی نیکولایف رفت و مشغول تحصیل در رشته مهندسی شد.

ابله

ابله یکی دیگر از آثار طویل داستایوفسکی است. نکته‌ای که درباره کتاب ابله اهمیت دارد، تجربه‌ای است که داستایوفسکی در زندگی واقعی از سرگذارنده بود و در این کتاب با جزئیات عجیب و غریبی دست به تشریح آن می‌زند. فئودور داستایوفسکی همانطور که بالاتر هم اشاره کردیم، به طرز معجزه‌آسایی از محکومیت به اعدام جان به در می‌برد و این تجربه در زندگی شخصی تاثیر عمیقی بر احوالات وی می‌گذارد.

قمارباز

فئودور داستایوفسکی، در سال ۱۸۲۱ در روسیه به دنیا آمد. در ۱۵ سالگی مادر خود را از دست داد و در همان سال مدرسه را ترک کرد و به انستیتو آموزشی مهندسی نظامی نیکولایف رفت و مشغول تحصیل در رشته مهندسی شد.

داستایوفسکی یادداشت‌های زیرزمینی

یادداشت‌های زیرزمینی

کتاب یادداشت‌های زیرزمینی یادداشت‌های مردی جوان است که با جامعه و محیط اطراف خود احساس بیگانگی می‌کند. او نمی‌تواند با اطرافیانش ارتباط برقرار کند و در این یادداشت‌ها، خواننده را به عمق احساسات، افکار و تضادهای مختلفی که با آن‌ها درگیر است، راه می‌دهد.

جنایت و مکافات

فئودور داستایوفسکی، در سال ۱۸۲۱ در روسیه به دنیا آمد. در ۱۵ سالگی مادر خود را از دست داد و در همان سال مدرسه را ترک کرد و به انستیتو آموزشی مهندسی نظامی نیکولایف رفت و مشغول تحصیل در رشته مهندسی شد.

ابله

ابله یکی دیگر از آثار طویل داستایوفسکی است. نکته‌ای که درباره کتاب ابله اهمیت دارد، تجربه‌ای است که داستایوفسکی در زندگی واقعی از سرگذارنده بود و در این کتاب با جزئیات عجیب و غریبی دست به تشریح آن می‌زند. فئودور داستایوفسکی همانطور که بالاتر هم اشاره کردیم، به طرز معجزه‌آسایی از محکومیت به اعدام جان به در می‌برد و این تجربه در زندگی شخصی تاثیر عمیقی بر احوالات وی می‌گذارد.

قمارباز

فئودور داستایوفسکی، در سال ۱۸۲۱ در روسیه به دنیا آمد. در ۱۵ سالگی مادر خود را از دست داد و در همان سال مدرسه را ترک کرد و به انستیتو آموزشی مهندسی نظامی نیکولایف رفت و مشغول تحصیل در رشته مهندسی شد.