سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: داستان و رمان های خارجی

شغل پدر

شغل پدر

شغل پدر با صحنه تدفین آندره شولان شروع می‌شود و از همانجا پسرش که حالا مردی شده داستان

شگفتی

شگفتی

داستان شگفتی که در ایران با عنوان «اعجوبه» نیز ترجمه شده است، در سال 2012 در آمریکا نوشته

شغل پدر

شغل پدر

شغل پدر با صحنه تدفین آندره شولان شروع می‌شود و از همانجا پسرش که حالا مردی شده داستان

شگفتی

شگفتی

داستان شگفتی که در ایران با عنوان «اعجوبه» نیز ترجمه شده است، در سال 2012 در آمریکا نوشته