سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: داستان و رمان های ایرانی

مد و مه

مد و مه

کتاب مد و مه از نظر خود نویسنده می‌تواند مانیسفت او باشد و معتقد است اگر می‌خواهید از ابراهیم گلستان چیزی بخوانید مد و مه را بخوانید و به حرفی که در آن هست توجه کنید. این مجموعه داستان شامل سه داستان «از روزگار رفته حکایت»، «مد و مه» و «در بار یک فرودگاه» است که در سال ۱۳۴۸ منتشر شده اما داستان‌ها درفاصله سال‌های ۴۵ تا بهار ۴۸ نوشته شده است.

زمستان62

زمستان62

جلال آریان استاد باز نشسته شرکت نفت زمستان ۶۲ به اهواز می رود تا پسر بسیجی مستخدمش را که در جنگ مفقود شده است پیدا کند. در طول مسیر با جوانی به نام منصور فرجام آشنا می‌شود، فرجام برای راه اندازی مرکز تکنولوژی کامپیوتر از آمریکا به اهواز آمده است.

یکلیا و تنهایی او

کتاب یکلیا و تنهایی او گذری است به نثر تورانی و اسطوره‌های تاریخی جهان. داستان دختر پادشاه یهود

عطر سنبل عطر کاج

عطر سنبل، عطر کاج

همیشه که قرار است مهاجرت پر از اتفاق‌های تلخ و سخت و بی‌پناهی و غریب باشد. گاهی تفاوت

مد و مه

مد و مه

کتاب مد و مه از نظر خود نویسنده می‌تواند مانیسفت او باشد و معتقد است اگر می‌خواهید از ابراهیم گلستان چیزی بخوانید مد و مه را بخوانید و به حرفی که در آن هست توجه کنید. این مجموعه داستان شامل سه داستان «از روزگار رفته حکایت»، «مد و مه» و «در بار یک فرودگاه» است که در سال ۱۳۴۸ منتشر شده اما داستان‌ها درفاصله سال‌های ۴۵ تا بهار ۴۸ نوشته شده است.

زمستان62

زمستان62

جلال آریان استاد باز نشسته شرکت نفت زمستان ۶۲ به اهواز می رود تا پسر بسیجی مستخدمش را که در جنگ مفقود شده است پیدا کند. در طول مسیر با جوانی به نام منصور فرجام آشنا می‌شود، فرجام برای راه اندازی مرکز تکنولوژی کامپیوتر از آمریکا به اهواز آمده است.

یکلیا و تنهایی او

کتاب یکلیا و تنهایی او گذری است به نثر تورانی و اسطوره‌های تاریخی جهان. داستان دختر پادشاه یهود

عطر سنبل عطر کاج

عطر سنبل، عطر کاج

همیشه که قرار است مهاجرت پر از اتفاق‌های تلخ و سخت و بی‌پناهی و غریب باشد. گاهی تفاوت