برچسب: داستان و رمان های ایرانی

یکلیا و تنهایی او

کتاب یکلیا و تنهایی او گذری است به نثر تورانی و اسطوره‌های تاریخی جهان. داستان دختر پادشاه یهود

ملکوت

ملکوت

در دی 1340 بود که داستان ملکوت نوشته «بهرام صادقی» در کتاب هفته منتشر شد، داستان بلندی که

عطر سنبل عطر کاج

عطر سنبل، عطر کاج

همیشه که قرار است مهاجرت پر از اتفاق‌های تلخ و سخت و بی‌پناهی و غریب باشد. گاهی تفاوت

یکلیا و تنهایی او

کتاب یکلیا و تنهایی او گذری است به نثر تورانی و اسطوره‌های تاریخی جهان. داستان دختر پادشاه یهود

ملکوت

ملکوت

در دی 1340 بود که داستان ملکوت نوشته «بهرام صادقی» در کتاب هفته منتشر شد، داستان بلندی که

عطر سنبل عطر کاج

عطر سنبل، عطر کاج

همیشه که قرار است مهاجرت پر از اتفاق‌های تلخ و سخت و بی‌پناهی و غریب باشد. گاهی تفاوت