سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: داستان مذهبی

اعترافات غلامان ز خاک

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

وینش بخشی از سایت خود را به انتشار نوشته‌های مخاطبان و دوستان خود قرار داده است. در این قسمت نظر دوستان کتابخوان بدون ویراستاری جدی منتشر می‌شود و نویسندگان مسئول دیدگاه‌های خود هستند. نوشته‌های بهتر شما را در فضای مجازی نیز منتشر خواهیم کرد. شما هم اگر کتابی خوانده‌اید که دوستش دارید و می‌خواهید به دیگران نیز توصیه بکنید برای ما بنویسید!

قله

آرامشی بر فراز قله

جمع آوری و خرید جعبه و توپ در شهر مد می‌شود. همه‌ی اهالی دهکده ومی کی‌ها مشغول جمع کردن جعبه و توپ هستند. پانچلو هم برای این که از دیگران عقب نیفتد و لقب «ومی کی بیچاره» را رویش نگذارند، سعی می‌کند هرکاری لازم است انجام دهد تا مثل آن‌ها صاحب بزرگترین جعبه‌ها و رنگی‌ترین توپ‌ها شود. او آنقدر غرق در این کار می‌شود که آرام‌آرام زندگی‌اش را از دست می‌دهد. تا این که ایلای، کسی که سازنده‌ی پانچلو و بقیه‌ی اهالی دهکده است، طی یک ملاقات اتفاقی به پانچلو یادآوری می‌کند که ارزش او فرای این کارها است.

اعترافات غلامان ز خاک

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

وینش بخشی از سایت خود را به انتشار نوشته‌های مخاطبان و دوستان خود قرار داده است. در این قسمت نظر دوستان کتابخوان بدون ویراستاری جدی منتشر می‌شود و نویسندگان مسئول دیدگاه‌های خود هستند. نوشته‌های بهتر شما را در فضای مجازی نیز منتشر خواهیم کرد. شما هم اگر کتابی خوانده‌اید که دوستش دارید و می‌خواهید به دیگران نیز توصیه بکنید برای ما بنویسید!

قله

آرامشی بر فراز قله

جمع آوری و خرید جعبه و توپ در شهر مد می‌شود. همه‌ی اهالی دهکده ومی کی‌ها مشغول جمع کردن جعبه و توپ هستند. پانچلو هم برای این که از دیگران عقب نیفتد و لقب «ومی کی بیچاره» را رویش نگذارند، سعی می‌کند هرکاری لازم است انجام دهد تا مثل آن‌ها صاحب بزرگترین جعبه‌ها و رنگی‌ترین توپ‌ها شود. او آنقدر غرق در این کار می‌شود که آرام‌آرام زندگی‌اش را از دست می‌دهد. تا این که ایلای، کسی که سازنده‌ی پانچلو و بقیه‌ی اهالی دهکده است، طی یک ملاقات اتفاقی به پانچلو یادآوری می‌کند که ارزش او فرای این کارها است.